Rijdende auto

Belangrijkste ontwikkelingen 2019-2020

Een uitgewerkt overzicht van programma’s en projecten van de RDW voor 2019-2020 sluiten aan bij de strategische pijlers. De gepubliceerde programma's en projecten hebben mogelijk een effect op de dienstverlening en/of bedrijfsvoering:

  1. Vernieuwen vanuit continuïteit
  2. Toegesneden dienstverlening
  3. Samenwerking in de ketens

Per categorie kunt u lezen wat de belangrijkste ontwikkelingen inhouden.