Aanvullende ontwikkelingen

Kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie werkt aan veilige en verantwoorde wetgeving voor alle sectoren
Kunstmatige intelligentie, of artificiële intelligentie (afgekort AI) stelt machines in staat om op basis van grote hoeveelheden data automatisch beslissingen te nemen en menselijk gedrag na te bootsen. AI verschijnt in steeds meer producten en systemen, waaronder geautomatiseerde voertuigen. Zelflerende systemen bieden enorme mogelijkheden, maar vormen ook een risico voor de veiligheid, gezondheid en rechten en vrijheden van individuen. Daarom werkt de Europese Commissie aan nieuwe wetgeving die moet zorgen voor een veilige en verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI in alle sectoren. De verwachting is dat producenten van AI moeten gaan voldoen aan extra eisen, onder andere op het gebied van data, cyber security, menselijke controle en ethiek. Dat zorgt ook voor extra toezichttaken die bij nationale autoriteiten belegd gaan worden. De RDW oefent via de ministeries en onze eigen contacten met de Europese Commissie invloed uit op het onderhandelingsproces. Zo zorgen wij ervoor dat de wet uitvoerbaar is voor het voertuigdomein, zowel in Nederland als in de andere lidstaten. Daarnaast verkennen we met nationale uitvoeringsorganisaties en toezichthouders uit alle sectoren hoe we de beoordeling en het toezicht op AI in Nederland het beste kunnen organiseren. Zodra er meer duidelijk is over de mogelijke gevolgen van de AI-wetgeving voor de toelating en het toezicht op voertuigen, informeren we de branche hierover.
 

Electronic Identities And Trust Services (eIDAS)

Na herziening eIDAS-Verordening Europese Digital Identity Wallet voor iedereen
eIDAS staat voor ‘Electronic Identities And Trust Services’. Met eIDAS hebben de Europese lidstaten afspraken gemaakt om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken. Hiermee wordt het makkelijker en veiliger om binnen Europa online zaken te regelen. De eIDAS-Verordening is in 2018 ingegaan. Deze verordening stelt de voorwaarden vast waaronder lidstaten elkaars eID's voor burgers en bedrijven wederzijds moeten erkennen. Recent heeft de Europese Commissie een herziening van de eIDAS-Verordening gepresenteerd. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt ingezet op de verplichting tot wederzijdse erkenning en uitgebreid naar transacties in het private domein. Elke lidstaat moet daarnaast een ‘European Digital Identity Wallet’ introduceren. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om een eID inclusief attributen (zoals kwalificaties en digitale documenten) ter beschikking te stellen in online en offline transacties. Dit voorstel is van invloed op de RDW; we volgen de ontwikkelingen dan ook op de voet.

Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg)

De RDW speelt een actieve rol in de koepelorganisatie voor Europese voertuig- en rijbewijsregistratieautoriteiten
EReg is de Europese vereniging voor voertuig- en rijbewijsregistratieautoriteiten. De RDW is hier lid van en is momenteel voorzitter en secretaris van deze vereniging. Via EReg kan de RDW - door samen te werken aan diverse onderwerpen - kennis delen met zusterorganisaties in Europa. De RDW heeft mede hierdoor een sterk Europees netwerk gecreëerd. Bovendien kan EReg worden gebruikt om invloed uit te oefenen op de totstandkoming van wet- en regelgeving vanuit de Europese Unie en op belangrijke Europese ontwikkelingen, zoals internationale gegevensuitwisseling. De missie van EReg is om bij te dragen aan beter uitvoerbaar beleid. Momenteel wordt er door EReg hard gewerkt om de doelen uit het werkprogramma 2019-2022 te behalen. Het werkprogramma focust op de volgende punten en onderwerpen: 
 
  • Werken aan de onderwerpen die prioriteit hebben, namelijk internationale gegevensuitwisseling, voertuigdata, innovatie & elektronische dienstverlening, en duurzaamheid & milieuzones.
  • Verbeteren en verhogen van de waarde van het EReg-lidmaatschap door de kwaliteit van de EReg-communicatieproducten te verbeteren en nieuwe activiteiten te introduceren.
  • Waarborgen van continuïteit, toekomstbestendigheid en duurzaamheid van EReg. 
EReg richt zich continu op het versterken van de relatie met de Europese Commissie evenals andere internationale koepelorganisaties in het voertuig- en rijbewijsdomein. Het wordt steeds meer gezien als hét aanspreekpunt voor de voertuigregistratieautoriteiten in Europa.
 

European car and driving licence information system

Via samenwerkingsverband Eucaris werkt de RDW aan internationale uitwisseling van kilometerstanden
Het 'European car and driving licence Information system' (Eucaris) is een door de RDW opgezet samenwerkingsverband en systeem waarmee de EU-landen transportgerelateerde informatie uitwisselen. Zij wisselen bijvoorbeeld voertuig- en rijbewijsgegevens uit. Het systeem wordt ook ingezet voor de uitwisseling van gegevens voor handhaving. We werken samen met alle 27 EU-lidstaten, plus Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Liechtenstein. De RDW fungeert binnen Nederland als nationaal contactpunt van Eucaris. Daarnaast leveren we de voorzitter, voeren we het secretariaat en zorgen we voor de internationale ICT-ontwikkeling en -beheer. De komende tijd werken we onder andere aan de uitbreiding van de internationale uitwisseling van kilometerstanden. Ook de inzet van Eucaris voor de handhaving van milieuzones staat hoog op de agenda, samen met de uitwisseling met landen buiten Europa.