Flexibilisering Wegenverkeerswet

De bevoegdheden en processen van de RDW zijn op een hoog (wettelijk) niveau vastgelegd. Onder andere in de Wegenverkeerswet (WVW) uit 1994. Deze wet voorziet niet meer voldoende in wat deze tijd vraagt aan wendbaarheid en snelle reactie op (technologische) veranderingen in het nu en in de toekomst. Wijziging van de WVW kan meer flexibiliteit bieden. Bijvoorbeeld door - waar mogelijk - taken en bevoegdheden op een lager wetgevingsniveau te beleggen.  

Experimenteerwet zelfrijdende voertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwerpt  een zogeheten experimenteerwet. Deze wet moet de mogelijkheid bieden om te experimenteren met innovatieve, geautomatiseerde systemen in personenauto’s. Bijvoorbeeld door zelfrijdende auto’s zonder bestuurder te laten rijden. Deze wet heeft mogelijk gevolgen voor de ontheffingsverlening van de RDW. De RDW onderzoekt welke gevolgen dat kan hebben.  

Rijbewijs als eID

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt de RDW het rijbewijs geschikt als authenticatiemiddel. Dat betekent dat dit e-rijbewijs met een soort chip een extra beveiligingslaag biedt bij het inloggen met bijvoorbeeld DigiD. Uitgangspunt is dat in 2018 alle rijbewijzen bij afgifte een eID hebben. De wettelijke taak en financieringsgrondslag voor de RDW om een dergelijk eID toe te voegen aan het rijbewijs, ontstaat vanuit de Wet generieke digitale infrastructuur (Wet GDI). De inwerkingtreding van de Wet GDI is voorzien op 1 januari 2019.  

Digitaal inschrijven van geïmporteerde voertuigen

De RDW wil het zo makkelijk mogelijk maken voor burgers en bedrijven. Bijvoorbeeld door het inschrijvingsproces bij de import van voertuigen te digitaliseren. Dit sluit aan bij het lopende overheidsprogramma van een digitale overheid waarvoor de RDW inmiddels meerdere diensten heeft gedigitaliseerd. Hierdoor wordt het RDW inschrijvingsproces efficiënter georganiseerd, een fraaie bijkomstigheid in verband met de toegenomen werkaanbod op de keuringsstations.  

Digitaal tenaamstellen voor bedrijven

De dienst ‘online voertuig overschrijven’ kan vanaf 2018 ook door bedrijven worden gebruikt die beschikken over een zogeheten eHerkenningsmiddel. Een bedrijf kan met zo’n inlogmiddel via rdw.nl een voertuig zelf ‘op naam’ zetten. Een bezoek aan een kentekenloket is hiermee niet meer nodig.  

Meer online diensten

De RDW wil samen met andere overheidsorganisaties vanaf 2018 meer diensten aanbieden aan bedrijven die beschikken over een eHerkenningmiddel. Deze eHerkenningsmiddelen zijn er met verschillende betrouwbaarheidsniveaus, van niveau EH1 tot en met EH4. Deelnemende bedrijven moeten voldoen aan minimaal niveau EH3. De RDW werkt hiervoor samen met onder andere de Belastingdienst, UWV, Kamer van Koophandel, RVO, DUO en gemeenten.  

Specificatie facturen digitaal beschikbaar

De RDW werkt aan het moderniseren van het factureringsproces. Een van de verbeteringen is een uitgebreide digitale specificatie van de facturen. De RDW stuurt dan een factuurbericht naar de erkende bedrijven. Zij kunnen de specificatie van de factuur vervolgens ophalen via het bedrijvenportaal van de RDW. Zo zijn alle factuurgegevens altijd digitaal beschikbaar. Deze toepassing wordt gefaseerd voor de erkenninghouders aangeboden. In 2018 wordt een volgende aantal erkenninghouders aangesloten.