Bijsluiter Open Data

De RDW heeft deze website opengesteld voor het beschikbaar stellen van open data; dit zijn niet gevoelige gegevens. De open data is voor iedereen beschikbaar. Wel zijn er een aantal belangrijke punten om te weten.
  1. De RDW geeft geen garanties op beschikbaarheid, actualiteit en voortgang van zowel de datasets als het platform. Ook heeft de RDW het recht om zonder zich te verantwoorden eerder te stoppen en de dataset te verwijderen;
  2. Het realiseren van dienstverlening op basis van de aangeboden datasets en het risico op bedrijfsschade als gevolg van calamiteiten of het stopzetten van de dienstverlening zijn voor rekening en risico van de gebruiker;
  3. Voor de afname van open data via dit kanaal brengt de RDW geen kosten in rekening;
  4. Performance vindt plaats op basis van fair use;
  5. Op de dataset is de de licentie Creative Commons Zero van toepassing. Als onderdeel van Creative Commons Zero is het bij hergebruik niet toegestaan te vermelden dat de gegevens afkomstig zijn van de RDW, en is het niet toegestaan het logo of de huisstijl van de RDW te gebruiken in de ontwikkelde toepassingen;
  6. Mededelingen rondom de verstrekking van de dataset plaatst de RDW in het RDW Open Data forum.

Disclaimer

De RDW (Dienst Wegverkeer) zet zich in om ervoor te zorgen dat de dataset een volledig beeld geeft en de belangrijke metadata (gegevens). De RDW is niet verantwoordelijk voor de informatie die door middel van deze website gevonden wordt. De RDW is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor de schade ontstaan uit aangeboden diensten, en of gebruik van aangeboden of naar verwezen metadata. De RDW is ook niet aansprakelijk voor onrechtmatige of vrije toegang tot gegevens die u via de dataset aanbiedt. De RDW garandeert niet dat de website foutloos of zonder onderbrekingen functioneert.

Heeft deze informatie u geholpen?