LET OP!

  • Toevoegen bijlagen:  de grootte van de bestanden SAMEN mag niet groter zijn dan 15 MB. 
    Als de bestanden groter zijn krijgt u een foutmelding en kan het formulier niet worden verstuurd! 
  • Wanneer u meerdere aanvragen achter elkaar doet sluit dan na iedere aanvraag de browser (bv. Chrome, IE, Firefox, Safari) en start deze daarna opnieuw.
  • Het aanvraagformulier moet binnen half uur na openen naar ons verzonden worden. Na een half uur krijgt u een foutmelding en wordt de aanvraag niet aan ons verzonden.