Gebruikersvoorwaarden apps

Definities

 • App: Een programma dat uitgevoerd kan worden op een mobiele telefoon of een ander draagbaar apparaat.

 • RDW: De RDW is een uitvoeringsorganisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De RDW is de Nederlandse toelatingsautoriteit voor voertuigen: personenauto’s, bedrijfswagens, vrachtwagens, motoren, brommers, scooters, etc. In feite alle voertuigen die u in Nederland en ook daarbuiten op de openbare weg tegenkomt.

Algemene bepalingen met betrekking tot apps

 • Door gebruik te maken van een app die wordt aangeboden door de RDW, gaat u akkoord met deze voorwaarden, de privacyverklaring van de RDW, evenals met alle beslissingen die de RDW neemt om de werking van de app goed te laten verlopen. Wordt er niet voldaan aan deze voorwaarden dan kan de RDW u de toegang blokkeren tot zijn gegevens. Indien de app gebruik maakt van diensten van een externe aanbieder, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende externe aanbieder van toepassing.
 • De RDW verleent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de app te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.
 • Het is niet toegestaan de app te distribueren of beschikbaar te stellen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de RDW en u mag de app niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de app gebruik zouden kunnen maken. U mag de app niet deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.
 • Het is niet toegestaan de app op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor de RDW, het merk RDW of andere producten of diensten van de RDW.
 • De RDW heeft te allen tijde het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van de app te ontzeggen en de licentie te beëindigen. Bij een upgrade van de app ondersteunt de RDW maximaal drie maanden de oude versie van de app en staat hij niet meer in voor de juiste werking daarna.
 • De RDW garandeert niet dat de app in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.
 • De RDW is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van het apparaat waarop de app geïnstalleerd is*
 • De RDW Voertuig-app slaat op het device waarop de app geïnstalleerd is, tijdelijk niet-privacygevoelige gegevens op om de werking en het gebruik van de app te kunnen analyseren en verbeteren.

Aanvullende privacybepaling voor apps

 1. Als u persoonsgegevens verstrekt aan een externe aanbieder en tevens een app installeert die gebruik maakt van deze persoonsgegevens, geeft u door installatie van de app toestemming aan de externe aanbieder om deze gegevens voor de hierna genoemde doeleinden beschikbaar te stellen aan de RDW, een en ander met inachtneming van de overige privacybepalingen die vermeld zijn op de websites van de externe aanbieder en de RDW.
 2. De RDW gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
  - om de app te laten functioneren;
  - om de app verder te ontwikkelen en te verbeteren;
  - voor statistische doeleinden.

Installeer de app niet op een ontgrendelde smartphone. Ontgrendelen wordt ook wel unlocken, jailbreaken of rooten genoemd (software of onderdelen installeren die niet-officiële programma's toestaan). Uw privacy is niet gegarandeerd als de app wordt gebruikt op een ontgrendelde smartphone.

Heeft deze informatie u geholpen?