Kentekenbewijzen

U heeft uw kentekenbewijs nodig om aan te kunnen tonen dat u de eigenaar of houder bent van een voertuig.
Het kentekenbewijs wordt ook gebruikt om een voertuig op naam te zetten. Dit kentekenbewijs kunt u aanvragen bij de RDW. Het afgeven van kentekenbewijzen is een taak die de RDW volgens de wet moet uitvoeren.

Dit algoritme ondersteunt de medewerker die het kentekenbewijs afgeeft om te kijken of dit daadwerkelijk mogelijk is en kan ook geautomatiseerd plaatsvinden.
 • Een kentekenbewijs kan in verschillende situaties (bijvoorbeeld wanneer het kentekenbewijs verloren is) aangevraagd worden bij de RDW.
  Voordat het kentekenbewijs daadwerkelijk naar de aanvrager verstuurd wordt, controleert het algoritme bijvoorbeeld of de koper van het voertuig bij een gemeente in Nederland is ingeschreven. Als aan de voorwaarden is voldaan, kan het kentekenbewijs worden afgegeven.
 • Dit algoritme controleert alleen de vereisten voor afgifte van een kentekenbewijs die in de wet zijn vermeld. Als dit het geval is, dan kan het kentekenbewijs worden afgegeven.

  Dit algoritme kijkt niet inhoudelijk naar persoonsgegevens. Het algoritme kijkt bijvoorbeeld of de eigenaar of houder ingeschreven is bij een gemeente in Nederland. Het algoritme geeft dit aan met een ‘ja’ of ‘nee’. Er wordt niet gekeken waar de eigenaar of houder precies woonachtig is.
 • Voor het afgeven van het kentekenbewijs is het nodig dat er aan alle vereisten is voldaan die in die situatie van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan het overleggen van de juiste documenten (indien dit verplicht is op grond van de wet). Het gaat hierbij om automatisering van zaken die vroeger door mensen werden gecontroleerd. De impact van dit algoritme is daarmee nihil.
 • De RDW kent processen waarbij medewerkers van de RDW handmatig kentekenbewijzen afgeven, maar ook situaties waarbij sprake is van automatische afgifte.

  Hierbij kijkt het algoritme alleen of aan de vereisten is voldaan, waarmee het document kan worden gemaakt en afgegeven. Hoewel eenvoudige processen zijn geautomatiseerd, kunnen RDW medewerkers hier bij meekijken of achteraf ingrijpen.
 • Om ervoor te zorgen dat de RDW blijft voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacy, doet de RDW de volgende dingen:

  1. De RDW houdt signalen van burgers goed in de gaten. Ondanks alle ingebouwde maatregelen kan het door storingen of andere omstandigheden gebeuren dat het kentekenbewijs niet op tijd of niet bij de goede persoon terecht komt. Wanneer er afwijkingen worden gemeld dan acteert de RDW hierop.
  2. Er zijn controlemechanismen ingebouwd zodat een kentekenbewijs aan de juiste persoon wordt afgegeven en onder de juiste omstandigheden. Gelet op het groten aantal afgiftes zou vrijwel onmiddellijk blijken dat het algoritme niet naar behoren werkt.

 • Het algoritme verwerkt geen informatie die kan leiden tot discriminatie. Dit algoritme werkt op dezelfde manier voor alle kentekenhouders.
 • Unitmanager Voertuigregistratie & Documenten (VRD)
  Vragen over dit algoritme kunt u stellen via [email protected]l

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed