Bezwaar of beroep aantekenen

Als u het niet eens bent met een besluit dat u van de RDW heeft ontvangen, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen. In een bezwaarschrift geeft u de redenen aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Bezwaar maken kan binnen een termijn van 6 weken na de dagtekening van het besluit. Let op, een bezwaar is geen klacht. Gebruik hier het RDW klachtenformulier voor.

Wat heeft RDW nodig voor de behandeling van uw bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen of schriftelijk (het adres staat in de brief met het besluit). Als u uw bezwaarschrift digitaal indient, moet u kunnen inloggen met DigiD.

Als zakelijke klant kunt u online bezwaar indienen door met uw certificaat in te loggen of online bezwaar indienen via eherkenning.

Om een bezwaarschrift in behandeling te kunnen nemen, heeft de RDW de volgende gegevens van u nodig:

  1. uw naam en adres (en bij voorkeur ook een telefoonnummer);
  2. de datum van het bezwaarschrift;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt of een kopie van dat besluit;
  4. de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit;
  5. eventueel aanvullende bewijsstukken;
  6. uw handtekening (alleen als u uw bezwaarschrift schriftelijk indient).

Uw bezwaarschrift moet in de Nederlandse taal worden opgesteld.

Wie maakt bezwaar?

U kunt het bezwaarschrift zelf indienen, maar het is ook mogelijk iemand te machtigen om dit namens u te doen. U moet dan wel een ondertekende machtiging met het bezwaarschrift meesturen (dit is niet noodzakelijk als de gemachtigde een advocaat is of als er namens de werkgever bezwaar wordt ingediend).

Hoe gaat het verder?

U ontvangt van de RDW een schriftelijke ontvangstbevestiging als het bezwaarschrift is ontvangen. Als uw bezwaarschrift niet aan alle eisen voldoet, krijgt u de mogelijkheid dit te herstellen. 

Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u uitgenodigd worden voor een hoorzitting. U kunt dan uw bezwaarschrift persoonlijk of telefonisch toelichten aan een medewerker van de afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken. Niet in alle gevallen wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting: als u bijvoorbeeld in de online dienst aangeeft dat u afziet van een hoorzitting of als het bezwaarschrift buiten de termijn van 6 weken is ingediend.

Vervolgens bekijkt de behandelend medewerker uw situatie en houdt daarbij rekening met de argumenten die u in uw bezwaarschrift heeft gebruikt. U wordt schriftelijk geïnformeerd over de beslissing op uw bezwaarschrift.

Niet eens met de beslissing op bezwaar?

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. De rechtbank kijkt dan of de RDW uw bezwaarschrift op een goede manier heeft behandeld. De manier waarop u in beroep kunt gaan staat beschreven onderaan de beslissing die op uw bezwaarschrift is genomen.

Juridische vragen?

Voor juridische vragen kunt u contact zoeken met het Juridisch Loket.

Inloggen met uw Europese inlogmiddel

Burgers van EU-lidstaten die niet over DigiD beschikken, kunnen inloggen met een Europees-erkend inlogmiddel. Hiermee logt u in met het nationale inlogmiddel van uw land. Let op: u heeft hiervoor wel een Nederlands Burgerservicenummer en een Nederlandse bankrekening nodig.

Dien uw bezwaar in met een Europese inlogmiddel.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed