Factureren aan de RDW met e-facturen

Wanneer u een nieuw contract bent aangegaan met de RDW of uw contract is verlengd, betekent dit dat u een e-factuur bij ons moet aanleveren. Op deze pagina geven wij meer informatie over e-facturatie.
 • E-facturatie is een veilige, en efficiënte manier van factureren. Een e-factuur is een digitaal document. De verwerking van e-facturen gaat automatisch. Facturen die per e-mail worden verzonden, bijvoorbeeld als een pdf-bestand, zijn geen e-facturen. E-facturen vinden meestal hun weg rechtstreeks vanuit administratie- of boekhoudsoftware, maar e-facturatie is ook mogelijk via een factuurportaal.

  E-factuur versturen

  U kunt e-facturen direct verzenden vanuit uw administratie- of boekhoudsoftware. Vraag hiernaar bij uw ICT-leverancier. Een andere optie is om de e-factuur te versturen via het peppol netwerk. Dit kan direct, of via een tussenpersoon of leverancier die is aangesloten op het factuurportaal van Peppol.

  Organisatie-identificatienummer (OIN)

  Een belangrijk onderdeel van een e-factuur is het Organisatie-identificatienummer (OIN). Dat is een uniek nummer, waardoor het systeem weet om welke organisatie het gaat. Het OIN nummer van de RDW is 00000001804770694000. U kunt OIN's ook opzoeken in de Peppol Directory.

 • E-facturatie verloopt via het beveiligde internationale PEPPOL-netwerk. Daarmee zijn de authenticiteit van de verzender en ontvanger 100% gewaarborgd. De gegevens zijn hiermee op een hoog niveau beveiligd. Daarnaast kunnen wij E-facturen nauwkeuriger, sneller en gemakkelijker verwerken.

  De opbouw van een e-factuur

  UBL (Universal Business Language) facturen zijn digitale facturen die zijn gemaakt volgens een vastgesteld XML-formaat. Het ministerie van Economische Zaken was verantwoordelijk voor deze standaard. XML (eXtensible Markup Language) is de enige bestandsvorm waarmee een digitale factuur kan worden ontvangen en verwerkt zonder menselijke tussenkomst.

  Een e-factuur bestaat uit twee bestanden: een PDF die voor mensen begrijpelijk en overzichtelijk is (de voorvertoning) en een XML bestand voor het systeem

 • Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar [email protected].

   

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed