Inkoop en aanbestedingen

De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) die taken uitvoert onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om deze taken uit te kunnen voeren heeft de RDW leveranciers nodig. De RDW is aangemerkt als aanbestedingsplichtige organisatie en koopt overeenkomstig de aanbestedingswetgeving in.

Dit betekent onder andere dat alle Europese Aanbestedingen (opdrachten groter dan € 215.000,- excl. BTW per 1-1-2022 en gemeten over 4 jaar) die de RDW uitschrijft, worden gepubliceerd op www.tenderned.nl.

Inkoopbeleid RDW

Het inkoopbeleid van de RDW is erop gericht om de bedrijfsvoering van de RDW zo goed mogelijk te ondersteunen. Inkoopdoelstellingen worden dan ook afgeleid van de doelstellingen van de bedrijfsvoering van de RDW. De uitgangspunten van de doelstellingen zijn beschreven in het inkoopbeleid RDW.

Inkoopordernummer

Voor de meerderheid van de opdrachten voor de levering van goederen of diensten ontvangt een leverancier een bestelopdracht. In deze schriftelijke opdracht is een “inkoopordernummer” vermeld, waarnaar de leverancier op het factuur dient te verwijzen. Zonder dit nummer kan de RDW de betaling niet voldoen en wordt de factuur onbehandeld geretourneerd aan de leverancier. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, zijn voor alle opdrachten de algemene inkoopvoorwaarden van de RDW van toepassing.

Algemene gegevens

In de regeling financieel mandaat RDW kan een leverancier terugvinden welke personen bevoegd zijn tot het verstrekken van opdrachten.

  • Het BTW-nummer (VAT-number) van de RDW is: NL804770694B01
  • Het KvK-nummer is: 27374436

Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden voor levering van goederen en/of diensten aan de RDW.  

Heeft deze informatie u geholpen?