Datalek

De RDW bewaakt de privacy van burgers goed. Er gelden strenge regels voor het werken met privacygevoelige gegevens. Toch kan het voorkomen dat persoonsgegevens in handen vallen van personen die geen toegang mogen hebben tot die gegevens. Dat heet een datalek. Heeft u een vermoeden van een datalek? Meld dat dan bij de RDW. Zo kan de RDW waar nodig de regels aanpassen om dit datalek in de toekomst te voorkomen.

Melden van datalekken

U kunt een datalek telefonisch melden bij het Klanten Contact Centrum van de RDW. Het telefoonnummer is 088 008 74 47. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u een datalek melden via het contactformulier.

Voorbeelden van datalekken

Bij een datalek valt een persoonsgegeven in handen van een persoon die geen toegang mag hebben tot dat gegeven. Een persoonsgegeven is elk gegeven dat direct over iemand gaat, of naar deze persoon te herleiden is. Een aantal voorbeelden van mogelijke datalekken:

  • U vindt een werktelefoon, laptop of USB-stick van een medewerker van de RDW;
  • U ontvangt van de RDW een brief of mail waar persoonsgegevens in staan die niet voor uw ogen bestemd zijn.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed