Heeft u het idee dat de RDW of een door de RDW erkend bedrijf niet goed met persoonsgegevens is omgesprongen? Of bent u zelf een erkend bedrijf en vermoedt u een datalek? Meld dat dan bij de RDW. U kunt telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de RDW.

Voorbeelden van datalekken

Bij een datalek valt een persoonsgegeven in handen van een persoon die geen toegang mag hebben tot dat gegeven. Een persoonsgegeven is elk gegeven dat direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Een aantal voorbeelden van mogelijke datalekken:

  • U vindt een werktelefoon, laptop of USB-stick van een medewerker van de RDW;
  • Een autobedrijf dat namens de RDW werkt, bijvoorbeeld bij de APK of het op naam zetten van een voertuig, gaat niet netjes met uw persoonsgegevens om. Zo mag een autobedrijf alleen onder voorwaarden een kopie van uw legitimatiebewijs maken en moet het de kopie veilig bewaren;
  • U ontvangt van de RDW een brief of mail waarbij persoonsgegevens bijgesloten zijn die niet voor uw ogen bestemd zijn.