Meldpunt vanuit onze toezichttaken

De RDW is voor meerdere Europese verordeningen als toezichthouder aangewezen. We houden toezicht op:
 • het Europese systeem van typegoedkeuren van motorvoertuigen, aanhangers en onderdelen (vanuit de Kaderverordening Typegoedkeuring en Markttoezicht Motorvoertuigen)
 • partijen die informatie verstrekken over: 
  - verkeersveiligheid en gevaarlijke situaties 
  - vrachtwagenparkeerplaatsen en hun voorzieningen.

Een van de middelen voor toezicht is het behandelen van meldingen over de betreffende onderwerpen. Hier kunt u voor verschillende zaken een melding doen.

Kaderverordening Typegoedkeuring en Markttoezicht Motorvoertuigen

Op 1 september 2020 is de ‘Kaderverordening Typegoedkeuring en Markttoezicht Motorvoertuigen' ingegaan. Deze kaderverordening regelt het Europese systeem van typegoedkeuren van motorvoertuigen, aanhangers en onderdelen. Daarnaast introduceert het markttoezicht daarop. De belangrijkste aanpassingen zijn: het verhogen van de kwaliteit en onafhankelijkheid van typegoedkeuringen en tests, betere controle op voertuigen die in de markt worden aangeboden en toezicht op Europees niveau.

Meldingen vanuit toezichtstaak kaderverordening

Toezichtstaak verkeersveiligheid en vrachtwagenparkeerplaatsen

Sinds 1 juli 2015 houden wij toezicht op partijen die informatie verstrekken over:

 • verkeersveiligheid en gevaarlijke situaties
 • vrachtwagenparkeerplaatsen en hun voorzieningen

Organisaties die deze informatie kunnen verstrekken zijn:

 • publieke of private wegbeheerders
 • dienstverleners voor verkeers- en parkeerinformatie
 • exploitanten van parkeerterreinen
 • wegenexploitanten

Deze organisaties moeten voldoen aan de eisen zoals deze zijn vastgesteld in de verordeningen. Via een eigen verklaring van conformiteit verklaren deze organisaties hoe ze aan deze eisen voldoen en hebben voldaan. Wij houden toezicht op het naleven van de eisen en zijn verantwoordelijk voor de handhaving hiervan. Een van de middelen voor toezicht is het behandelen van meldingen over de kwaliteit van de geleverde informatie.

Meldingen vanuit toezichtstaak verkeersveiligheid en vrachtwagenparkeerplaatsen

Meldingen over kwaliteit verkeersveiligheidsinformatie
Meldingen over kwaliteit informatie over vrachtwagenparkeerplaatsen 

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed