Afwijking typegoedkeuring of Certificaat van Overeenstemming melden

  • Heeft u een afwijking geconstateerd in een typegoedkeuring?
  • Heeft u een papieren of elektronisch Certificaat van Overeenstemming (CvO), installatietypegoedkeuring of componenttypegoedkeuring die afwijkt van het voertuig of de Europese typegoedkeuring?
  • Heeft u hierover zelf al contact met de fabrikant gehad, maar bent u niet naar tevredenheid geholpen?

Dan kunt u ons hierover informeren. Dit geldt ook voor afwijkingen van andere voertuiggerelateerde typegoedkeuringen. Door dit soort meldingen van u kunnen wij als RDW de kwaliteit van typegoedkeuringen en CvO’s verbeteren. Daardoor dragen we bij aan schonere en veiligere voertuigen.

Wij nemen contact op met de lidstaat die de typegoedkeuring heeft afgegeven of de fabrikant om navraag te doen over de gemelde afwijkingen. Wij doen ons uiterste best om de situatie op te lossen.

Een melding sturen

Wilt u een afwijking van een typegoedkeuring of CvO aan ons doorgeven? Gebruik dan het formulier afwijking van Certificaat van Overeenstemming of typegoedkeuring melden. 

We doen ons best om u binnen 3 werkdagen per mail een antwoord te geven. Als we meer tijd nodig hebben, omdat we bijvoorbeeld van andere partijen informatie moeten ontvangen, laten we u dit ook binnen 3 werkdagen weten.

Heeft deze informatie u geholpen?