Meldingen over de kwaliteit van verkeersveiligheidsinformatie

Als onderdeel van de toezichttaak heeft de RDW een digitaal meldpunt ingericht. Hier kunt u een melding doorgeven over de kwaliteit van de verkeersveiligheidsinformatie. Voordat u een melding doorgeeft, moet u deze eerst voorleggen aan de betrokken organisatie. Als de melding volgens u niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u dit melden bij de RDW. U moet dan wel de communicatie met de betrokken organisatie meesturen. Anders kan de RDW uw melding niet in behandeling nemen.

Wanneer uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de verkeersveiligheidsinformatie niet voldoende is, dan kan dit gevolgen hebben voor het toezicht op de betreffende organisatie.

U kunt hier uw melding doen

Heeft deze informatie u geholpen?