ITO-certificaat

Het klantcontactcentrum (KCC) behield ook in 2018 het ITO-certificaat en deed dit met een hoge score. Het ITO-certificaat is een objectief keurmerk voor goede bereikbaarheid en hoge klanttevredenheid. Aan de hand van mystery calls en mails wordt de kwaliteit van de klantkanalen gemeten.

Continue klantonderzoek

Ook meet het KCC zelf continue de klanttevredenheid direct na het afhandelen van een gesprek. Uit dit onderzoek kwam een gemiddeld rapportcijfer van een 8,1, met een 8,4 op klantvriendelijkheid en een 8,3 op deskundigheid.

Imago-onderzoek

Eind 2018 heeft een RDW Imago- en klantonderzoek plaats gevonden. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het imago van de RDW is gestegen van een 7,4 naar een 7,6. Het algemeen oordeel dat men uitspreekt varieert van een 7,6 (ruim voldoende/goed bij particulieren en zakelijk klanten) tot bijna een 8 (bij ketenpartners en opdrachtgevers).

Meer informatie

Meer informatie over onze onderzoeken in op te vragen via het contactformulier.