• U heeft het recht om te zien hoe u bij ons geregistreerd staat. Dat heet het recht op inzage.
  • U mag persoonsgegeven die niet kloppen laten herstellen. Dat heet het recht op correctie.
  • U mag persoonsgegevens in zijn geheel of gedeeltelijk laten verwijderen. Dat heet het recht op verwijdering.
  • U kunt vragen  de verwerking van  persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten. Dat heet het recht van beperking.
  • U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens in het kentekenregister inzien

Als er een voertuig op uw naam geregistreerd staat (of heeft gestaan), dan staan uw gegevens in het kentekenregister van de RDW. Het gaat hierbij om actuele en historische persoons- en voertuiggegevens (tot 9 jaar terug). Op deze pagina staat een overzicht van online diensten waarmee u snel uw geregistreerde gegevens kunt opvragen.

Uw gegevens in het rijbewijzenregister inzien

U kunt bij de RDW 3 verschillende verklaringen opvragen waarin staat hoe u geregistreerd staat in het Centraal Rijbewijzenregister. Op deze pagina vindt u meer uitleg over uw gegevens in het rijbewijzenregister. 

Persoonsgegevens corrigeren

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Dan kunt u ons per post vragen om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of aan te vullen. Ook een gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger (van personen die nog geen 16 jaar zijn) kan ons dit vragen.

Bij uw brief stuurt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. Als u dat wilt, lakt u de foto en/of het BSN weg. Als u iemand gemachtigd hebt, voegt u de machtiging toe. U stuurt uw brief naar:

De RDW, unit IV
t.a.v. Verzoek inzake persoonsgegevens AVG
Postbus 30000
9640 RA  Veendam 

De RDW informeert u binnen 4 weken over de uitvoering van uw verzoek.

Vraagt u ons om gegevens te corrigeren of verwijderen? Dan zeggen we niet meteen ja. Wij vragen en bewaren gegevens meestal alleen omdat dat onze (wettelijke) taak is. Daarom mogen we ze in veel gevallen wel blijven gebruiken. Wij infomeren u hier dan over in reactie op uw brief.

Deze versie van de privacyverklaring van de RDW is van februari 2019.
Eerdere versie: Versie 25 mei 2018