De RDW en uw privacyrechten

De wet geeft u een aantal rechten op het gebied van privacy. Wij voldoen aan die wettelijke rechten.

 • U heeft het recht om te zien hoe u bij ons geregistreerd staat. Dat heet het recht op inzage.
 • U mag persoonsgegevens laten herstellen bij onjuistheden. Dat heet het recht op correctie.
 • U mag persoonsgegevens in zijn geheel of gedeeltelijk laten verwijderen. Dat heet het recht op verwijdering.
 • U kunt vragen de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten. Dat heet het recht van beperking.
 • U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens in het kentekenregister inzien

Als er een voertuig op uw naam geregistreerd staat (of heeft gestaan), dan staan uw gegevens in het kentekenregister van de RDW. Het gaat hierbij om actuele en historische persoons- en voertuiggegevens (tot 9 jaar terug en daarna vernietigt de RDW ze). Op deze pagina staat een overzicht van online diensten waarmee u snel uw geregistreerde gegevens kunt opvragen.

Uw gegevens in het rijbewijzenregister inzien

U kunt bij de RDW 3 verschillende verklaringen opvragen waarin staat hoe u geregistreerd staat in het Centraal Rijbewijzenregister. Op de pagina 'Uw gegevens in het rijbewijzenregister' vindt u meer informatie. 

Persoonsgegevens corrigeren

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Dan kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens gratis te laten corrigeren of aan te vullen. Ook een gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger (van personen die nog geen 16 jaar zijn) kan ons dit vragen.

 1. U stuurt uw brief naar:
  De RDW, unit APR
  t.a.v. Verzoek inzake persoonsgegevens
  Postbus 30000
  9640 RA  Veendam

  Of stuur een e-mail naar [email protected].
 2. Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. U doet er verstandig aan om de foto en/of het BSN weg te lakken. Als u iemand gemachtigd heeft, voegt u de machtiging toe.
 3. De RDW informeert u binnen 4 weken over de uitvoering van uw verzoek.

De RDW heeft de wettelijke plicht om uw gegevens te registreren en vervolgens 9 jaar te bewaren. Wilt u gegevens laten verwijderen? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u over wat wel en wat niet kan. 

Persoonsgegevens inzien

Wilt u een AVG-inzageverzoek doen? Dan kunt u ons per post vragen om uw persoonsgegevens gratis in te zien. Ook een gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger (van personen die nog geen 16 jaar zijn) kan ons dit vragen.

 1. U stuurt uw brief naar:
  De RDW, unit IV
  t.a.v. Verzoek inzake persoonsgegevens AVG
  Postbus 30000
  9640 RA  Veendam 
 2. Bij uw brief stuurt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. U doet er verstandig aan om de foto en/of het BSN weg te lakken. Als u iemand gemachtigd heeft, voegt u de machtiging toe.
 3. U kunt ook online een inzageverzoek aanvragen. U logt daarvoor in met uw Digid. 
 4. De RDW informeert u binnen 4 weken over de uitvoering van uw verzoek. Dit geldt zowel voor de aanvraag per post als voor de online aanvraag. 


Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed