Servicenormen

In de dienstverlening van de RDW staat u als opdrachtgever, partner, klant of afnemer van onze diensten centraal. Dat betekent dat wij er alles aan doen om een uitstekende dienstverlening te bieden. Om de kwaliteit van onze dienstverlening inzichtelijk te maken werken wij met servicenormen. Deze normen zijn overeengekomen tussen IenW en de RDW of zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. De normen zijn gegroepeerd in 4 categorie├źn. In onderstaand overzicht treft u per categorie de dienst en de bijhorende norm aan. In het jaarverslag kunt u lezen in welke mate de RDW heeft voldaan aan deze norm.

Juiste voertuigen op de weg

Norm

Steekproefpercentage:

APK 1 3%
APK 2 3%
LPG 5%
Tacho 5%
ASP N.v.t

Risicogestuurd toezicht:

Bedrijfsbezoeken Minimale bezoekfrequentie per bedrijf:
Bedrijfsbezoeken Toezicht & Beoordeling (T&B): percentage bedrijven dat maximaal 36 maanden resp. 24 maanden geleden is bezocht (APK resp. LPG en Tacho) APK en Tacho: 1x per 3 jaar
LPG: 1x per 2 jaar
Controlebezoeken na afgifte erkenning: 100%:
Registratie & Informatie (R&I): % bedrijven dat max 36 mnd is bezocht. minimale bezoekfrequentie per bedrijf: 1x per 3 jaar.
Controle bezoeken na afgifte erkenning: 100%
COP-typegoedkeuring (% fabrikanten met een geldige COP) 95%

Gegevensverwerking op orde

Norm
Dienstverlening kernregisters: beschikbaarheid winframe
>99%
Mededeling van de externe auditor met betrekking tot opzet, bestaan en werking van de interne beheersingsmaatregelen ter waarborging van de betrouwbaarheid van de gegevensverwerking in en rondom BKR- en CRB-systemen Positieve mededeling
Mededeling van de externe auditor met betrekking tot opzet, bestaan en werking van de interne beheersmaatregelen ter waarborging van de privacy rondom het kentekenregister Keurmerk 'privacy proof'

Beste mogelijke klantbeleving

Norm 
Klanttevredenheid volgens periodieke meting RDW-breed of deelmetingen, bijvoorbeeld per proces of klantgroep Rapportcijfer minimaal een 7 of beschrijving van positieve resultaten
Gemiddelde doorlooptijd van kentekenonderzoek tot start afgifteproces (niet modificaties) (voor zover aan de afgiftevoorwaarden is voldaan) < 72 uren
Gemiddelde doorlooptijd van incidentele ontheffing 2 dagen < 2 dagen
Gemiddelde doorlooptijd van incidentele ontheffing 4 dagen < 4 dagen
Gemiddelde doorlooptijd van incidentele ontheffing 10 dagen < 10 dagen
Gemiddelde doorlooptijd van jaarontheffing < 5 dagen
Doorlooptijd afgifte kentekencards (van ontvangst aanvragen tot verzendklaar staan) 90% binnen 1 werkdag
Doorlooptijd afgifte rijbewijs gemeente 90% binnen 3 werkdagen
Doorlooptijd beantwoording brieven 95% binnen 5 werkdagen
Gemiddelde doorlooptijd beantwoording e-mail Binnen 3 werkdagen
Wachttijd gesprekken 80% van de calls wordt binnen 30 seconden aangenomen
Kwaliteit klantcontactcentrum

we zijn volgens de ISO 18295 I+II norm gecertificeerd

ISO 18295

Klachtafhandeling binnen wettelijke doorlooptijd 100% < 6 weken. Afwijking 5% toelaatbaar. Onder 95% motiveren en nodig maatregelen nemen.

Tariefontwikkeling

Norm 
Gemiddelde tariefontwikkeling + of - 5% exclusief inflatie

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed