De RDW stelt deze toegankelijkheidsverklaring op voor zijn website RDW.nl . Deze verklaring wordt geupdate en verfijnd bij het verder doorvoeren van verbeteringen.

Toegankelijkheid van RDW.nl

De website van de RDW voldoet nog niet volledig aan de Webrichtlijnen (versie 2, niveau AA). Hierdoor kunt u mogelijk toegankelijkheidsproblemen ervaren. Zo is de videospeler nog niet toegankelijk als u geen muis of touchscreen kunt gebruiken en u bijvoorbeeld navigeert met het toetsenbord. Ook zijn nog niet alle documenten toegankelijk. 

De RDW werkt hard aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de site. Wat we tot nu toe hebben gedaan:

  • tussenopleveringen worden getoetst op toegankelijkheid;
  • redacteuren hebben trainingen gevolgd op het gebied van digitale toegankelijkheid;
  • medewerkers hebben trainingen gevolgd op het gebied van online documenten;
  • informatie wordt voor publicatie beoordeeld op toegankelijkheid;
  • voor toegankelijkheidsvraagstukken worden experts ingeschakeld om mee te denken.

Planning

Op dit moment wordt geïnventariseerd welke toegankelijkheidsissues er zijn op RDW.nl en worden gericht verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast brengt de RDW zijn overige websites in kaart met daarbij de kwaliteit en de mate van toegankelijkheid. Dit wordt als input gebruikt voor gerichte vervolgstappen. De RDW verkent oplossingen voor documenten (PDF’s) die nog ontoegankelijk zijn en voor de huidige manier van video aanbieden. De RDW gaat ook nader kijken naar beleid, kennis, controleprocessen en lopende contracten die van invloed zijn op de kwaliteit en bruikbaarheid van de online dienstverlening. Op basis hiervan wordt deze verklaring aangepast en verfijnd.

Toegankelijkheidsproblemen melden

Mocht u problemen met de bruikbaarheid van de website ervaren of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt, laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en andere bezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

U kunt uw problemen melden via ons formulier Toegankelijkheidsproblemen. U ontvangt binnen 3 werkdagen een antwoord. We onderzoeken het probleem en koppelen graag aan u terug hoe we de informatie voor u toegankelijk kunnen maken.