Vanaf 1 juli 2015 houdt de RDW toezicht op partijen die informatie verstrekken over:

  • verkeersveiligheid en gevaarlijke situaties
  • vrachtwagenparkeerplaatsen en hun voorzieningen

Organisaties die deze informatie kunnen verstrekken zijn:

  • publieke of private wegbeheerders
  • dienstverleners voor verkeers- en parkeerinformatie
  • exploitanten van parkeerterreinen
  • wegenexploitanten

Deze organisaties moeten voldoen aan de eisen zoals deze zijn vastgesteld in de verordeningen. Via een eigen verklaring van conformiteit (zie onderaan deze pagina) verklaren deze organisaties op welke wijze ze aan deze eisen voldoen en hebben voldaan. De RDW houdt toezicht op het naleven van de eisen en is verantwoordelijk voor de handhaving hiervan. Een van de middelen voor toezicht is het behandelen van meldingen over de kwaliteit van de geleverde informatie.

deze link opent in een nieuw vensterToezichtbeleid 
Meer info over meldingen over kwaliteit verkeersveiligheidsinformatie
Meer info over kwaliteit informatie over vrachtwagenparkeerplaatsen 

Aanvullende achtergrondinformatie:

Europese Verordening 2013/886 – verkeersveiligheidsinformatie  
deze link opent in een nieuw vensterEuropese Verordening 2013/885 – vrachtwagenparkeerplaatsen  
deze link opent in een nieuw vensterITS regeling  
deze link opent in een nieuw vensterBesluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen  
deze link opent in een nieuw vensterBesluit tot aanwijzing RDW toezichthouders ITS  
deze link opent in een nieuw vensterBesluit ondermandaat RDW inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen  
deze link opent in een nieuw vensterBeleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen