Wet open overheid (Woo)

In het kader van de Wet open overheid (Woo) bestaat de mogelijkheid een verzoek tot openbaarmaking van informatie te richten aan de RDW. In een zogenoemd Woo-verzoek dient u zo precies mogelijk aan te geven waarover u informatie wilt ontvangen. Uw verzoek moet gaan om informatie die de RDW heeft of zou moeten hebben en die is vastgelegd in een document.

Indienen van een verzoek

U dient een Woo-verzoek in door een brief met uw naam en adresgegevens te sturen naar onderstaand adres van de RDW. Dit zorgt ervoor dat uw verzoek als Woo-verzoek herkend wordt. Hierbij dient u duidelijk aan te geven welke documenten u wilt ontvangen. Het helpt als u duidelijk aangeeft welke documenten u wilt ontvangen en uw telefoonnummer vermeldt voor het geval dat er overleg nodig is over uw verzoek. De RDW streeft ernaar om uw verzoek binnen de wettelijke termijn te behandelen. Houdt u er rekening mee dat, na het inwilligen van uw Woo-verzoek, de gevraagde informatie niet alleen voor u maar voor iedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet).

Het aangewezen postadres waar een Woo-verzoek naartoe gestuurd moet worden is:

RDW
T.a.v. de afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken
O.v.v. verzoek Wet open overheid
Postbus 777
2700 AT Zoetermeer

Het e-mailadres waar u een Woo-verzoek aan kunt richten is: [email protected].
  

Behandeling van uw verzoek

De RDW neemt uw verzoek in behandeling en bekijkt of de door u gevraagde informatie openbaar gemaakt kan worden. Dit heeft tot gevolg dat deze documenten voor iedereen openbaar zijn. De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn op het moment dat u uw verzoek doet. In dat geval verwijzen wij u naar de vindplaats van die documenten. De RDW kan ook weigeren informatie openbaar te maken op grond van de wettelijke uitzonderingen (zoals genoemd in artikel 5 van de Woo). Als de RDW documenten openbaar maakt op grond van de Woo kunnen die gepubliceerd worden. Een aantal documenten vindt u op  opendata.rdw.nl.  Op termijn worden documenten van de RDW in het kader van de Woo via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) openbaar gemaakt. Meer informatie daarover vindt u op: https://open.overheid.nl/.

 

Contactpersoon Woo

Heeft u vragen over de Woo of over RDW-documenten en waar u deze kunt vinden? Of wilt u ondersteuning bij het indienen van een Woo-verzoek? Neem dan contact op met onze Woo-contactpersoon. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected] of te bellen naar 0598 699 414. U wordt dan doorverbonden naar de Woo-contactpersoon of u wordt teruggebeld.

 

Handige links

 

Heeft deze informatie u geholpen?