Afgelopen 23 jaar heeft André Rijnders als hoofd van Nederlandse delegatie actief in deze werkgroep deelgenomen.

Werkgroep

De GPRE is een internationale werkgroep van de Verenigde Naties, waarin onder meer de wereldwijde procedures voor emissies en brandstofverbruik voor allerlei voertuigen worden ontwikkeld. Een bekende is de Worldwide Light Vehicle Test Procedure (WLTP). De werkgroep GRPE bestaat uit een groot aantal subwerkgroepen die verschillende emissie onderwerpen behandelen. Het overleg telt ongeveer 150 deelnemers wereldwijd.

Benoeming

De benoeming van André Rijnders is voor een periode van 2 jaar waarbij de invulling in de praktijk door herbenoeming vaak veel langer duurt.