Evaluatieonderzoek beoordeelt functioneren RDW zeer positief

In het laatste evaluatieonderzoek over het functioneren van de RDW is de organisatie onlangs zeer positief beoordeeld door het onafhankelijke adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Ab van Ravestein, algemeen directeur RDW: “Deze uitkomst is een compliment voor alle medewerkers.”

Evaluatie

Sinds de verzelfstandiging (1996) vindt om de 5 jaar een evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid plaats. Dit keer zijn in de (vierde) evaluatie ook de governance, de bedrijfsvoering, interne organisatie en de opvolging van eerdere aanbevelingen meegenomen. De evaluatie is in opdracht van minister Schultz van Haegen uitgevoerd.

Overall beeld RDW

Elke 5 jaar wordt er verslag gedaan van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de RDW. De RDW is door AEF als zeer positief beoordeeld: “Het overall beeld uit de evaluatie is dat de RDW een doelmatig en doeltreffend opererende organisatie is, waarvan ook de governance op orde is. De organisatie wordt professioneel aangestuurd, heeft de reguliere werkprocessen op orde en is tegelijk ook innovatief. De RDW werkt voortdurend aan het verder verbeteren en vernieuwen van de organisatie. Ook internationaal staat de RDW goed aangeschreven en speelt de organisatie een invloedrijke rol.”

Verheugd

Minister Schulz van Haegen zond de rapportage over deze evaluatie naar beide Kamers van de Staten Generaal. De Minister schreef aan de Kamer: “Ik ben verheugd over de conclusie van AEF dat de RDW een doelmatig en doeltreffend opererende organisatie is, waarvan ook de governance op orde is. De aanbevelingen die AEF doet, zijn herkenbaar en zullen voortvarend worden opgepakt.”

De aanbevelingen van AEF zijn vooral gericht op het goed kunnen blijven anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en het toenemende tempo waarin deze zich voltrekken.