Nieuwe kaderverordening is een feit

De Europese Unie heeft op 7 december jl. overeenstemming bereikt over de nieuwe 'Kaderverordening Typegoedkeuring en Markttoezicht Motorvoertuigen'.

Belangrijkste aanpassingen

De nieuwe kaderverordening regelt het Europese systeem van typegoedkeuren van motorvoertuigen, aanhangers en onderdelen. Daarnaast introduceert het markttoezicht daarop. De belangrijkste aanpassingen zijn: het verhogen van de kwaliteit en onafhankelijkheid van typegoedkeuringen en tests, betere controle op voertuigen die in de markt worden aangeboden en toezicht op Europees niveau.

Wat gaat er precies veranderen?


Het hele systeem van typegoedkeuringen wordt aangescherpt. De concrete aanleiding vormde het dieselschandaal. Strengere controle op fabrikanten bleek nodig, ook ten behoeve van voertuigen die al in gebruik zijn genomen. De nieuwe Verordening bevat bepalingen over onder andere het toezicht door de Commissie, verscherpt toezicht op technische diensten en eisen voor nationale autoriteiten.

Betrokkenheid RDW

De RDW maakt, namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, deel uit van de delegatie die in Brussel Nederland vertegenwoordigt. De RDW vindt veiligheid en duurzaamheid op weg erg belangrijk en heeft er dan ook op toegezien dat dit in deze nieuwe verordening is gegarandeerd.  

Meer informatie

Er staat meer informatie in het volgende persbericht: deze link opent in een nieuw venster Overeenstemmingover het Commissievoorstel voor strengere regels voor veiligere en schonereauto's.
Op dit moment is er nog geen document van de verordening beschikbaar. De verwachting is dat deze in januari 2018 wordt gepubliceerd. De verordening zal vanaf 1 september 2020 verplicht worden.