Nieuwe wet maakt zelfrijdende auto's zonder bestuurder mogelijk

Sinds 1 juli 2015 mag de RDW ontheffingen verlenen voor intelligente systemen in voertuigen. Deze systemen kunnen de rijtaken van bestuurders overnemen. Een nieuwe wet maakt verdergaande experimenten mogelijk.

Ontheffing aanvragen

Aanvragers van ontheffingen voor intelligente systemen zijn bijvoorbeeld fabrikanten, universiteiten en TNO. Met een ontheffing mogen ze de openbare weg op. Zo kunnen ze ervaring opdoen en testen of hun systemen goed functioneren. Een voorwaarde is dat er altijd een bestuurder aanwezig is, die kan ingrijpen als het nodig is.

Experimenteerwet


Het ministerie Infrastructuur en Milieu en de RDW willen echter nog een stap verder gaan. Een nieuwe experimenteerwet maakt het mogelijk dat de bestuurder niet meer in het voertuig zit. De bevoegdheid om hiervoor een ontheffing te verlenen heeft de RDW nog niet. Met de nieuwe wet krijgt de RDW dit wel.

Denk mee

Op dit moment loopt de internetconsultatie. Op de tekst van de experimenteerwet mag gereageerd worden tot en met 1 september 2016. Reacties worden meegenomen in de uiteindelijke wet. Op de deze link opent in een nieuw venster website Overheid.nl wordt de de experimenteerwet nader toegelicht en kunt u de conceptregeling lezen.