Opgeven restantvoorraad brom- en snorfietsen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft eind week 50, na een periode van voorbereiding en besluitvorming, laten weten dat er bij de overgang van de Euro 2 en 3 emissienorm voor brom- en snorfietsen naar Euro 4 wél een restantvoorraadregeling per 1 januari 2018 komt.
De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de wijziging in de regelgeving die nodig was om géén restantvoorraadregeling in te voeren, ondanks eerdere consultatie, niet strookte met de EU Verordening 168/2013. Daarnaast heeft de RAI Vereniging aangekondigd zijn leden op te roepen om de 2-takt brom- en snorfietsen niet aan te melden voor deze restantvoorraadregeling, aangezien deze slechtere emissieprestaties hebben dan de 4-takt.

Wat kunt u nu doen?

Wij vragen u daarom om de restantvoorraad voor 15 januari 2018 bij de RDW aan te leveren. U kunt de aanvraag doen via het ''aanvraagformulier voor restantvoorraad'' op onze website op de pagina Vervallen Typegoedkeuringen. De aanvraag kan alleen ingediend worden door de fabrikant of zijn/haar vertegenwoordiger.

Ten aanzien van de opgave van de restantvoorraad willen wij nog mededelen dat alleen voertuigen gemeld kunnen worden die niet ingeschreven zijn in het kentekenregister of voertuigen die wel ingeschreven zijn, maar nog niet zijn tenaamgesteld. Voertuigen die ingeschreven zijn, maar nog niet tenaamgesteld, moeten worden aangemeld als restantvoorraad om na 1 januari 2018 tenaamgesteld te kunnen worden.

Goed om te weten


Informatie m.b.t. het aantal geregistreerde voertuigen in Nederland in de afgelopen 2 jaar is op te vragen via onze afdeling informatieverstrekking; [email protected] Hiervoor betaalt u € 4,90 (2017) of € 5,00 (2018) per opgegeven bedrijfsnummer/importeurscode in combinatie met de door u opgegeven periode.

Voor voertuigen die al ingeschreven en tenaamgesteld zijn, heeft de RDW juridisch geen grondslag om de tenaamstelling vervallen te verklaren. Het is dus niet mogelijk om deze tenaamstellingen te verwijderen en zodoende de voertuigen nog onder de restantvoorraad te brengen.

Meer informatie


Meer informatie met betrekking tot de voorwaarden en het aanvragen van een restantvoorraad kunt u vinden op de website van de RDW onder Vervallen Typegoedkeuringen