RDW en TNO gaan praktijktesten uitvoeren op dieselvoertuigen

Eind september heeft de RDW in een brief aan de fabrikanten waaraan de RDW een dieselemissiecertificaat heeft afgegeven, een aantal feitelijke vragen gesteld. In de brief is om openheid van zaken gevraagd over mogelijk aanwezige software die herkent of een auto in een testcyclus staat.

Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Volkswagen (zie eerder nieuwsbericht RDW vraagt fabrikanten op openheid van zaken). Op basis van de ontvangen reacties ziet de RDW vooralsnog geen aanleiding voor het intensiveren van het toezicht.

Testprogramma

De RDW gaat wel op korte termijn met TNO een testprogramma opzetten. Doel van dit programma is het vergaren van kennis. Als de resultaten van dit testprogramma zodanig zijn dat nader onderzoek bij fabrikanten noodzakelijk is, dan zal de RDW dit direct doen.

Tijdens de tests zullen dieselvoertuigen een zelfde programma afleggen, zowel op de rollenbank als op de weg. Doordat omstandigheden, zoals snelheid en belasting in beide situaties volledig hetzelfde zijn, zou ook de dieseluitstoot gelijk moeten zijn. Als de verschillen te groot zijn, kan dat een aanwijzing zijn dat er een misleidende software aanwezig is. De komende weken gaat de RDW de onderzoeksopzet verder uitwerken. Dan wordt onder meer bepaald welke voertuigentypen getest gaan worden.

Europa

De RDW is als Europese typegoedkeuringsinstantie verantwoordelijk voor de door Nederland afgegeven emissiecertificaten. In Europa zijn diverse toelatingsautoriteiten van verschillende Lidstaten die aanvullend testen gaan uitvoeren bij fabrikanten die een emissiecertificaat hebben ontvangen, hieronder ook Nederland. De aanvullende testprogramma’s worden gecoördineerd door de Europese Commissie.