RDW ondertekent intentie-overeenkomst eHerkenning

Woensdag 28 juni ondertekende de RDW een intentie-overeenkomst voor de invoering van eHerkenning voor zakelijke dienstverlening. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de RDW zich bereid gebruik te maken van eHerkenning als overheidsbreed bruikbaar authenticatiemiddel bij publieke dienstverlening aan bedrijven.

Naast de RDW hebben de volgende organisaties de intentie-overeenkomst ondertekend:

  • de Belastingdienst,
  • het UWV,
  • de Kamer van Koophandel,
  • de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO),
  • de gemeente Den Haag
  • de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer digitale diensten

Sinds januari 2017 maakt de RDW al gebruik van eHerkenning bij de dienst Schorsen Online Zakelijk. De inzet is dat in 2018 de volgende digitale diensten beschikbaar komen via eHerkenning:

  • Online tenaamstellen;
  • Tellerrapport;
  • Voertuiggegeven raadplegen (Mijnvoertuigen);
  • Demontagecode aanvragen.

Wat is eHerkenning?

eHerkenning controleert of iemand bevoegd is om een bepaalde online dienst namens een organisatie af te nemen. Door middel van eHerkenning kan iemand met één inlogmiddel, een eHerkenningsmiddel, veilig inloggen bij meerdere organisaties. Het is dus niet nodig voor elke organisatie een apart inlogmiddel aan te schaffen. Een belangrijk verschil is dat DigD wordt verstrekt door de overheid (aan burgers voor inloggen bij de overheid) en eHerkenning door commerciële bedrijven (aan bedrijven voor inloggen bij de overheid).