RDW onderzoekt emissietests fabrikanten

Vanwege het dieselschandaal bij Volkswagen onderzoekt de RDW 22 dieselvoertuigen waarvoor de RDW een emissiecertificaat voor de toelating heeft afgegeven.

Testprogramma

In oktober 2015 heeft de RDW deze fabrikanten aangeschreven met vragen om te achterhalen of deze fabrikanten net als Volkswagen een illegale methode (het zogenaamde defeat device) hebben toegepast tijdens de toelatingstest. Alle fabrikanten ontkennen dit. Om dit nader te onderzoeken voert de RDW, met ondersteuning van TNO, een testprogramma uit waarbij wordt gekeken of de uitspraak van de fabrikanten klopt.

Praktijk

Er zijn testen op zowel een rollenbank als op de weg uitgevoerd volgens de rijcyclus van de typegoedkeuringstest. Het RDW testprogramma bestaat uit 2 fases. In de eerste fase wordt een Volkswagen Caddy getest (waarvan bekend is dat deze een defeat device heeft) om kennis te vergaren over de meetmethode. In de tweede fase test de RDW voertuigen van fabrikanten waarvoor de organisatie typegoedkeuring voor de emissies heeft afgegeven. Wanneer er een onverklaarbaar groot verschil tussen beide situaties wordt gevonden, dan wordt dit als ‘verdacht’ aangemerkt en start de RDW met een meer diepgaand vervolgonderzoek bij de fabrikant. De tweede fase is al gestart en het testprogramma is na de zomer van 2016 afgerond.

Standaard testprocedure

De Europese Commissie heeft in samenwerking met een aantal lidstaten een standaard testprocedure ontwikkeld. De procedure wordt ingezet voor verschillende Europese testprogramma’s. De RDW heeft samen met TNO een aantal praktijktesten uitgevoerd die primair zijn bedoeld voor het verkrijgen van beter inzicht, en waarbij de ervaring is gebruikt als inbreng richting de Europese Commissie bij het opstellen van de testprocedure.

Film

In deze link opent in een nieuw venster een filmpje is te zien hoe het onderzoek wordt uitgevoerd.