Sober tarievenbeleid RDW

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de RDW-tarieven voor 2018 goedgekeurd. De tarieven blijven ook dit jaar gemiddeld op hetzelfde niveau. Er zijn enkele tarieven verhoogd om tot kostendekkendheid te komen. Andere tarieven kunnen om die reden omlaag of blijven gelijk.

RDW-tarieven blijven gemiddeld gelijk


De RDW staat gematigde tariefontwikkeling voor. Door op kostenreductie, procesvernieuwing en efficiency te sturen blijven de tarieven van de RDW al jaren gemiddeld op hetzelfde niveau. De hoogte van de tarieven wordt bepaald door de kosten die de RDW maakt voor de betreffende dienst. De RDW heeft geen winstoogmerk.

Publicatie tarieven


De RDW-tarieven voor 2018 zijn gepubliceerd in de deze link opent in een nieuw venster Staatscourant.