Systemen die kwetsbare verkeersdeelnemers beschermen onder de loep

Wereldwijd komen jaarlijks in het verkeer meer dan één miljoen mensen om. Bijna de helft zijn kwetsbare verkeersdeelnemers: voetgangers, fietsers en motorrijders. Er komen steeds meer systemen in de auto die deze mensen tijdig signaleren zodat ongelukken worden voorkomen. Maar werken de systemen echt zoals ze bedoeld zijn? De RDW draagt bij een onderzoek om daar achter te komen.

Project SafeVRU

In steeds meer auto’s komen technische hulpmiddelen die de menselijke bestuurder ondersteunen. Camera’s en radars ‘kijken’ continu rondom het voertuig. Speciale software zorgt er voor dat de opgevangen signalen leiden tot een veilige actie van de auto. Bijvoorbeeld tijdig remmen, als de bestuurder even niet oplet. Ook kunnen de systemen signalen afgeven als de bestuurder vermoeid gedrag vertoont.

Maar werken deze systemen echt zoals ze bedoeld zijn? Om hier achter te komen zijn onderzoeksorganisaties, marktpartijen en de overheid het project ‘Safe interaction of automated vehicles with vulnerable road users’ (SafeVRU) gestart. SafeVRU gaat vooral kijken naar de toepassing van geautomatiseerde systemen in een stedelijke omgeving.

Belangrijk kennis voor testprocedures

Het project wordt financieel ondersteund door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De betrokken onderzoeksorganisaties zijn de Technische Universiteit Delft, TNO en SWOV. Marktpartijen zijn NXP en 2Getthere. Als overheidspartijen zijn de RDW en de provincie Gelderland aangesloten. Senior adviseur intelligente mobiliteit Gerben Feddes: ‘De kennis uit dit project is belangrijk voor ons. We verwachten met deze kennis bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe testprocedures op Europees niveau.’

Gedragsmodelling

In het onderzoek staan twee zaken centraal: sensing en gedragsmodellering. Sensing is het geautomatiseerd detecteren, lokaliseren, classificeren van verkeersdeelnemers. Hierbij gaat het om het opmerken van de weggebruiker, weten waar deze zich op de weg bevindt en weten wat het is (bijvoorbeeld een voetganger of een fietser). Bij gedragsmodelling gaat het om het geautomatiseerd bepalen wat de weggebruiker van plan is, bijvoorbeeld stoppen, oversteken of afslaan.

Ontheffingen voor de weg

Het onderzoek maakt gebruik van data dat is verzameld op de openbare wegen en uit experimenten. Naast deze realistische omstandigheden wordt ook virtual reality gebruikt voor simulaties. Alle experimenten worden beoordeeld door de ethische commissie van de TU Delft. Voor de experimenten op de openbare weg geeft de RDW ontheffingen af.

Gerben Feddes: ‘We hebben al medio 2015 onze steun uitgesproken voor dit onderzoek. Maar de voorbereiding vroeg om de nodige zorgvuldigheid. Zoals bij de zoektocht naar geschikte promovendi. Van de meer dan 200 kandidaten is uiteindelijk slechts 1 kandidaat geschikt gevonden om dit complexe onderzoek uit te voeren. We zijn blij dat we nu echt van start kunnen.’