Update Volkswagen diesel-dossier

De Duitse Verkeerminister Dobrindt heeft op 15 oktober 2015 laten weten aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) dat Volkswagen door de aanwezigheid van manipulatie-instrumenten (‘defeat device') in bepaalde dieselvoertuigen in strijd handelt met artikel 5 van Europese verordening (EG) nr. 715/2007. Dit is vastgesteld door de Duitse RDW: het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Het gaat daarbij om een klein aantal Euro 3- en Euro 4 voertuigen, en Euro 5 voertuigen met 1.2, 1.6 en 2.0 liter dieselmotor uit de motorfamilie EA 189.

Brief

Binnenkort zullen de autobezitters die in het bezit zijn van een voertuig van de Volkswagen Groep met gemanipuleerde software, een brief ontvangen van de Nederlandse importeur. Hierin staat hoe de verdere procedure eruit ziet om de softwarefraude in hun auto ongedaan te maken. In opdracht van het KBA moet Volkswagen er voor zorgen dat de betreffende auto's in overeenstemming worden gebracht met de eerdere afgegeven typegoedkeuring en daarmee weer aan de Europese emissie-eisen voldoen.

Terugroepactie

Het Duitse KBA bepaalt de terugroepactie en de juridische grondslag hiervan. De RDW houdt in Nederland toezicht op de terugroepactie en verstrekt de NAW-gegevens aan de importeur. De importeur faciliteert dit terugroepproces in Nederland namens Volkswagen AG en is aanspreekpunt voor de RDW. Voorafgaand aan de recall ontvangen de betrokken voertuigeigenaren een brief van de Volkswagen-importeur. Per auto is binnenkort via de website van de RDW zichtbaar of de auto terug moet naar de garage en of de recall is uitgevoerd. De terugroepactie is verplicht voor de fabrikant en de importeurs.

Uitsluiten manipulatie-instrument

De RDW heeft voor 22 autofabrikanten een typegoedkeuring voor de emissies van lichte dieselvoertuigen afgegeven. In oktober heeft de RDW deze fabrikanten aangeschreven met een aantal vragen om uit te sluiten of deze fabrikanten, net als Volkswagen, een manipulatie-instrument hebben toegepast. Uit alle antwoorden blijkt dat dit bij de aangeschreven fabrikanten niet het geval is.

Nader onderzoeken

Om dit nader te onderzoeken, gaan TNO en de RDW in 2016 samen een testprogramma uitvoeren, waarbij de praktijkemissies worden gemeten. Op basis van de antwoorden op de brief en de extra testresultaten kan worden vastgesteld of er een formeel uniform toezichtstraject moet worden gestart. Vooralsnog is hier geen aanleiding voor. Op het RDW Testcentrum in Lelystad worden wel, zowel op een rollenbank als op de weg, metingen uitgevoerd volgens de rijcyclus van de typegoedkeuringstest. Als er een te groot verschil tussen beide situaties blijkt, merkt de RDW dit als 'verdacht' aan. Vervolgens start een meer diepgaand vervolgonderzoek via een reguliere controle bij de fabrikant. De voorlopige planning is dat dit testprogramma medio 2016 is afgerond. De Tweede Kamer zal over de uitkomsten van het testprogramma en de eventueel te nemen vervolgstappen worden geïnformeerd.

Uitleg Tweede Kamer

Op 2 december 2015 hebben betrokken partijen (waaronder TNO en RDW) uitleg gegeven aan Tweede Kamerleden over de diverse technische aspecten van het Volkswagendossier. Na deze uitleg hebben de Kamerleden de gelegenheid gehad om vragen te stellen.