Volkswagen dieselschandaal en de rol van de RDW

Update 15 april 2016

Volkswagen is in de Verenigde Staten beschuldigd van fraude. Bij een aantal types personenauto’s van de Volkswagengroep bleek bij een praktijktest dat de uitstoot van stikstofoxide uit de uitlaat, ook wel NOx genoemd, vele malen hoger was dan de laboratoriumnorm. Na onderzoek van de Amerikaanse overheidsorganisatie Environmental Protection Agency (EPA) werd duidelijk dat dit verschil wordt veroorzaakt door een bewust aangebrachte ‘switch’ in de software bij bepaalde modellen. Dit is een manipulatie-apparaat dat herkent dat een voertuig in de testcyclus staat. Zodra het voertuig niet meer getest wordt, worden de onderdelen die de uitstoot beperken anders aangestuurd. De schadelijke uitstoot wordt daardoor onnodig veel hoger. Men doet dit bijvoorbeeld om de auto zuiniger te maken.

Europa

De betreffende software zit volgens Volkswagen ook in bepaalde modellen van Europese auto’s. Een switch is volgens de Europese eisen in Europa expliciet verboden. De toelatingsautoriteit die de betreffende Volkswagens heeft goedgekeurd is het KBA uit Duitsland. Het KBA is de verantwoordelijke partij om verder onderzoek te doen en vervolgstappen te ondernemen. Er komt een herstelactie vanuit Volkswagen AG. Deze actie gaat begin 2016 van start en duurt het gehele kalenderjaar. De RDW in Nederland geeft ook internationale typegoedkeuringen af, in dit geval niet voor Volkswagen.

Terugroepactie

Het Duitse KBA bepaalt de terugroepactie en de juridische grondslag hiervan. De RDW houdt in Nederland toezicht op de terugroepactie en verstrekt de NAW-gegevens aan de importeur. De importeur faciliteert dit terugroepproces in Nederland namens Volkswagen AG en is aanspreekpunt voor de RDW. Voorafgaand aan de recall ontvangen de betrokken voertuigeigenaren een brief van de Volkswagen-importeur. Per auto is via de website van de RDW zichtbaar of de auto terug moet naar de garage en of de recall is uitgevoerd. De terugroepactie is verplicht voor de fabrikant en de importeurs.

Brief

Binnenkort zullen de autobezitters die in het bezit zijn van een voertuig van de Volkswagen Groep met gemanipuleerde software, een brief ontvangen van de Nederlandse importeur. Hierin staat hoe de verdere procedure eruit ziet om de softwarefraude in hun auto ongedaan te maken. In opdracht van het KBA moet Volkswagen er voor zorgen dat de betreffende auto's in overeenstemming worden gebracht met de eerdere afgegeven typegoedkeuring en daarmee weer aan de Europese emissie-eisen voldoen.

Uitsluiten manipulatie-instrument

De RDW heeft voor 22 autofabrikanten een typegoedkeuring voor de emissies van lichte dieselvoertuigen afgegeven. In oktober heeft de RDW deze fabrikanten aangeschreven met een aantal vragen om uit te sluiten of deze fabrikanten, net als Volkswagen, een manipulatie-instrument hebben toegepast.

Nader onderzoek

Om dit nader te onderzoeken, voeren TNO en de RDW in 2016 samen een testprogramma uit, waarbij de praktijkemissies worden gemeten. Op basis van de antwoorden op de brief en de extra testresultaten kan worden vastgesteld of er een formeel uniform toezichtstraject moet worden gestart. Vooralsnog is hier geen aanleiding voor.

Op het RDW Testcentrum in Lelystad worden metingen uitgevoerd volgens de rijcyclus van de typegoedkeuringstest. Als er een te groot verschil tussen beide situaties blijkt, merkt de RDW dit als 'verdacht' aan. Vervolgens start er een meer diepgaand vervolgonderzoek via een reguliere controle bij de fabrikant. De voorlopige planning is dat dit testprogramma medio 2016 is afgerond. De Tweede Kamer zal over de uitkomsten van het testprogramma en de eventueel te nemen vervolgstappen worden geïnformeerd.

De RDW volgt nauwlettend alle ontwikkelingen en onderhoudt ook contact met collega-autoriteiten in Europa en met name met het KBA in Duitsland.

Meer informatie

  •