5 vragen over verkeersboetes uit het buitenland

Het is bijna zomervakantie. In Europa verbetert de handhaving van verkeersregels. Dat komt door de uitwisseling van kentekengegevens tussen landen. Aan de basis van deze verbetering ligt de EU-richtlijn ‘Cross Border Exchange’ (CBE).

Welke gevolgen heeft deze EU-richtlijn voor Nederlandse automobilisten?

Onder andere dat de kans op een verkeersboete vanuit het buitenland toeneemt. Met andere woorden: Nederlandse automobilisten die in een ander Europees land te hard of door rood licht rijden, kunnen eenmaal weer thuis sneller een boete op de deurmat verwachten. Hetzelfde geldt voor buitenlandse EU-inwoners die in Nederland een verkeersovertreding begaan.

Uit welke landen ontvangen wij buitenlandse boetes en met welke landen wisselen we gegevens uit voor de inning van Nederlandse boetes?

Als wij een verkeersovertreding maken in Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Spanje, Estland, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Italië, Luxemburg, Litouwen, Letland, Polen, Slowakije of Slovenië is de kans inmiddels groot dat we een boete ontvangen. Met die landen wisselen we ook gegevens uit voor de inning van Nederlandse boetes. Dat betekent dat als een inwoner uit een van die landen een overtreding maakt in Nederland, diegene in zijn of haar thuisland een boete kan verwachten. Griekenland is nog even een uitzondering: vanuit dat land ontvangen we wel boetes, maar wij innen daar nu nog geen Nederlandse boetes van Griekse voertuigen. De reden is dat Griekse kentekens op dit moment nog niet automatisch kunnen worden herkend. Het tegenovergestelde geldt voor Finland, Malta, Portugal, Roemenië en Zweden. Daar wisselen wij wel gegevens mee uit, maar uit die landen ontvangen wij nog geen verkeersboetes.

Auto op de weg

Om welke soort boetes gaat het eigenlijk?

Het gaat vooral om snelheidsovertredingen. Het uitwisselen van kentekengegevens is vastgelegd in de Europese richtlijn (EU) 2015/413, ook wel de CBE-Richtlijn genoemd. Die verplicht EU-lidstaten om elkaar toegang te geven tot bepaalde gegevens uit de nationale kentekenregisters. Zo kunnen lidstaten op basis van een kenteken de naam- en adresgegevens opvragen van overtreders waarvan het voertuig is ingeschreven in een ander EU-land.

Welke rol speelt de RDW?

De RDW beheert het internationale netwerk (Eucaris) waarmee landen boetegegevens uitwisselen Namens de EU-lidstaten voert de RDW het secretariaat van Eucaris; ontwikkelt en beheert de ICT en ondersteunt de verdere uitrol van het systeem in Europa. RDW heeft dus een flink takenpakket.

Welke landen zijn bij Eucaris aangesloten?

Eucaris is inmiddels uitgegroeid tot hét Europese gegevensuitwisselingssysteem voor transportdata. Alle 28 EU-lidstaten zijn aangesloten, net als Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Meer informatie?

Dit artikel is gepubliceerd in het magazine van de RDW, de Document RDWijzer (pdf, 2mb). Lees artikelen over voertuigen die zelf rijden en vliegen. Een rijbewijs voor de software van deze voertuigen. Intelligente snelwegen die data uitwisselen met autonome rijsystemen. Een digitale, landelijke database met parkeergegevens. De nieuwe Real Driving Emissions-tests in de praktijk. Politie en voertuigregister in strijd tegen voertuigcriminaliteit. En welke zware jongens laat de RDW wel toe op de weg?

Voorkant magazine RDWijzer