BeNeLux: mogelijkheid tot snelle internationale afspraken

Vandaag is het 60-jarig bestaan gevierd van de samenwerking tussen België, Luxemburg en Nederland; de BeNeLux. Vanaf de oprichting tijdens de Tweede Wereldoorlog is er veel veranderd. Sinds 2010 is er een vernieuwd verdrag  en werkt de Benelux niet meer alleen samen op economisch gebied, maar concentreert de samenwerking zich op drie kernthema's: interne markt & economische unie, duurzame ontwikkeling en justitie & binnenlandse zaken.

Uitwisseling voertuiggegevens

Binnen de Benelux samenwerking heeft de RDW verschillende internationale afspraken kunnen maken en doet dit nog steeds. Voorbeelden zijn:

  • de uitwisseling van voertuiggegevens (in verband met boetes voor onder andere parkeerovertredingen),
  • samenwerking tussen inspectiediensten wegvervoer,
  • zelfrijdende auto’s en
  • elektrisch rijden.

In vergelijking met Europese wetgeving komen afspraken in Benelux-verband sneller tot stand en dienen soms als opmaat voor Europese wetgeving.