Handhaven met menselijke maat

Elk voertuig moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid: de WA-verzekering. Auto’s, bedrijfswagens en zware aanhangwagens moeten ook een geldige APK hebben. Dat is niet voor niets. De autoverzekering geeft slachtoffers van een aanrijding de zekerheid dat ze schadeloos gesteld worden, bijvoorbeeld bij schade aan het voertuig of persoonlijk letsel. De APK zorgt ervoor dat het voertuig veilig blijft en het milieu niet meer dan noodzakelijk belast.  

In opdracht van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) controleert de RDW of het voertuig wel verzekerd en/of gekeurd is. Dat gebeurt door het kentekenregister iedere dag te vergelijken met het APK-register en het verzekeringsregister. Zo spoort de RDW onverzekerde en niet APK-gekeurde voertuigen op

Gevolg vermuldering WAM: meer controles, meer boetes

Vanaf 2011 is het aantal controles flink verhoogd. Alle verzekeringszaken werden niet meer als strafzaak, maar als administratieve zaak verwerkt. Net zoals de APK-zaken. Dit wordt ook wel de vermuldering van de Wet aansprakelijkheidverzekering Motorrijtuigen genoemd. Door het ophogen van het aantal controles is het aantal overtreders gedaald. Zo waren er in 2011 nog 240.000 onverzekerde voertuigen, en in 2017 nog maar 35.000.  

Sommige eigenaren van auto’s en brommers kwamen hierdoor in problemen. Denk aan mensen die de brieven niet konden lezen of begrijpen of mensen die al in de schulden zaten. Of aan mensen die van andere instanties en bedrijven al boetes en rekeningen hadden gekregen. Voor hen is het lastig om alle schulden te betalen en bij sommigen stapelden de boetes zich op. In sommige gevallen had dat gijzeling tot gevolg. Bij gijzeling wordt de schuldenaar een korte tijd gevangen gezet. Dat zorgde voor veel stress en verdriet bij deze mensen.  

Aanpak RDW: informeren, waarschuwen, helpen

De RDW, het Parket CVOM en CJIB realiseren zich dat deze burgers onevenredig worden getroffen. Daarom zoeken ze sinds enkele jaren gezamenlijk naar oplossingen. Ieder doet dat op zijn eigen terrein. Voor de RDW is het belangrijkste uitgangspunt om te voorkomen dat mensen in problemen komen. Dat doet de RDW door hen te informeren en tijdig te waarschuwen. Mochten mensen onverhoopt toch in problemen komen, dan helpt de RDW hen om een goede oplossing te vinden.  

Informeren

De RDW informeert en herinnert burgers steeds meer voordat de controle op de verzekerings- en keuringsplicht begint. Dat doet de RDW op verschillende momenten en via verschillende communicatiekanalen. Er is speciale aandacht voor die momenten waarop de voertuig gebonden verplichtingen (weer) ingaan. Zo stuurt de RDW een brief als de schorsing van een voertuig afloopt om hen te herinneren aan de verzekering en APK. Ook geeft de RDW betere informatie op zijn website en bij de keuringsstations. Geautomatiseerde brieven zijn ook verduidelijkt. In de app ‘RDW Voertuig’ kunnen mensen zelf een herinnering aan de APK instellen.  

Waarschuwen

In verschillende situaties stuurt de RDW eerst een waarschuwingsbrief naar mensen die al in overtreding zijn. Pas daarna volgt een boete. In de tussentijd kunnen ze alsnog aan de voertuigverplichtingen voldoen.  

Helpen

De RDW stuurt nog een extra brief waarin we vragen om de RDW even te bellen. In de brief staat dat de RDW graag wil helpen om tot een oplossing te komen. Sommige regelen dan alsnog de voertuigverplichtingen, anderen mensen bellen inderdaad op. De meesten reageren verbaasd en positief verrast. Ze vinden het prettig dat de RDW aanbiedt om hen te helpen. Van alle mensen die zo’n brief krijgt, voldoet meer dan de helft weer aan de verplichtingen. Dit maakt de handhaving uiteindelijk effectiever.