Jaarverslag RDW 2017: Sector en RDW innoveren

Het RDW-jaarverslag 2017 staat online. De RDW kijkt in het jaarverslag terug op de belangrijkste activiteiten en blikt vooruit naar ontwikkelingen in 2018 en verder. Zo heeft de RDW in 2017 vernieuwingen in het typegoedkeuringsproces doorgevoerd en gewerkt aan een nieuw erkenningen- en toezichtstelsel.

Focus veiligheid van nieuwe technologie

De RDW werkt samen met universiteiten, bedrijven en overheden aan de veiligheid op de weg. De introductie en toepassing van intelligente transportsystemen leidt tot nieuwe vraagstukken op het gebied van communicatie, registratie, toelating en toezicht. De focus van de RDW ligt daarbij op de veiligheid van de nieuwe technologie in en rond het voertuig. De RDW draagt actief bij aan het ontwikkelen van nieuwe regelgeving gericht op de veranderende rol van de bestuurder en de zelfrijdende auto.  

Dienstverlening RDW groeit

De dienstverlening van de RDW is in 2017 ten opzichte van 2016 wederom gegroeid. Door de aantrekkende economie blijft het aanbod van te registeren importvoertuigen toenemen. Als gevolg daarvan is het aantal kentekenonderzoeken gestegen met 11% en steeg ook het aantal afgegeven documenten. Ook het gegevensgebruik door overheden is toegenomen. Dit heeft onder meer betrekking op het succes van het Nationaal Parkeer Register voor gemeenten. Inmiddels zijn ruim 80 gemeenten aangesloten op het Nationaal Parkeer Register, zij gebruiken de gegevens voor de parkeerhandhaving.  

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in de mobiliteit. De RDW is bij veel ontwikkelingen voor schone, stille en zuinige voertuigen actief. De RDW levert sinds 2017 de voorzitter van de UNECE-werkgroep die mondiaal reglementen opstelt voor voertuigen over emissies en energie. In 2017 heeft de RDW een eerste APK-erkenning afgegeven voor elektrische voertuigen. Een bedrijf met deze erkenning mag voertuigen keuren die uitsluitend elektrisch worden aangedreven en hoeft niet te beschikken over apparatuur voor het meten van uitlaatgassen. Daarnaast informeert de RDW via de APK-herinneringsbrief automobilisten over het belang van de juiste bandenspanning en profieldiepte van banden voor het milieu.  

Vernieuwing typegoedkeuringsproces

Eindbeeld voor de vernieuwing van het typegoedkeurinsproces is dat deze digitaal worden aangevraagd, waar mogelijk ook geautomatiseerd beoordeeld en gepubliceerd. Doel is om de kwaliteit hoger en de doorlooptijd lager te krijgen, met een efficiĆ«nter, transparanter en beter meetbaar proces.  

Nieuw erkenningen- en toezichtstelsel

In samenwerking met de voertuigbranche is in 2017 gewerkt aan de modernisering van het erkenningen- en toezichtstelsel. Toegangseisen voor bedrijven en de afzonderlijke bevoegdheden worden flexibeler zodat ze aangepast kunnen worden op ontwikkelingen in de markt en de samenleving.  

Betrouwbaarheid registers

De RDW doet veel aan de beveiliging van de RDW-systemen, zoals het kentekenregister. Zo weert het Security Operations Center van de RDW aanvallen van hackers af. Daarnaast werkt de RDW in Europees verband aan een gedragscode voor gegevensbescherming in de internationale gegevensuitwisseling tussen de Europese registratieautoriteiten. Een onafhankelijke audit heeft uitgewezen dat de RDW voor het kentekenregister waarin alle voertuigen en hun houders zijn geregistreerd alle regels rond privacy op de juiste wijze naleeft. Het keurmerk betekent dat burgers erop kunnen vertrouwen dat hun persoonsgegevens bij de RDW in goede handen zijn en dat de privacy is gewaarborgd.  

Voorbehoud goedkeuring

Publicatie van het jaarverslag vindt plaats onder voorbehoud van officiĆ«le goedkeuring door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het jaarverslag 2017 is te vinden op onze jaarverslagen-pagina