Misverstand: zuinig is niet altijd schoon (en andersom)

Veel mensen denken dat een zuinige auto ook een schone auto is. Maar dat is een misverstand. Zuinige auto’s zijn vaak minder schoon dan gedacht. Hoe zit dat?

Luchtkwaliteit

Een zuinige auto verbruikt weinig brandstof. Daarom stoot zo’n auto minder koolstofdioxide (CO2) uit en dat is beter voor het klimaat. Een schone auto stoot minder schadelijke stoffen uit. Denk aan fijnstof (PM), stikstofoxiden (NOx), koolwaterstof (HC) en koolmonoxide (CO). Minder van dit soort stoffen is beter voor onze gezondheid. Zeker in de stedelijke gebieden is de luchtkwaliteit een groot zorgpunt. De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) draagt bij aan de opwarming van de aarde, maar heeft geen effect op de luchtkwaliteit in onze steden.  

Steeds strengere normen

Hoeveel schadelijke stoffen een voertuig mag uitstoten, wordt bepaald door Europese normen. Deze normen worden steeds strenger. Daardoor werden er in het verleden massaal 3-wegkatalysatoren op benzineauto’s gemonteerd. Deze zet drie schadelijke stoffen om in drie onschadelijke stoffen. Dieselauto’s kregen uitlaatgascirculatie (EGR) en roetfilters.  

Nieuwe technologieën

Er kwamen nieuwe voertuigtechnieken op de markt die de CO2-uitstoot beperkten. Maar daarmee stoten voertuigen soms juist meer schadelijk stoffen uit. Dieselmotoren bijvoorbeeld worden efficiënter en kleiner en gebruiken turbo’s om te vermogen te behouden. Juist deze motoren hebben moeite stikstofoxide (NOx) binnen de perken te houden. In de praktijk schieten de emissies met factor 4 of 6 boven de normen uit. Oplossing is een speciale katalysator die de stikstofoxide emissie elimineert. Deze worden door vrachtwagens al gebruikt.  

Ander voorbeeld: bij benzinevoertuigen wordt geprobeerd de CO2 te beperken door de direct ingespoten benzine technologie (GDI) toe te passen. Deze techniek heeft als nadeel dat het meer fijnstof uitstoot dan dieselmotoren. Een roetfilter of viergaskatalysator voor GSI-motoren moet daarvoor een uitkomst bieden.  

Fabrikanten passen deze nieuwe technologieën momenteel nog niet toe, omdat er extra kosten mee gemoeid zijn en de huidige wetgeving dit niet afdwingt.  

Nieuwe testmethode

Brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen hangen nauw met elkaar samen. Ze beïnvloeden elkaar vaak, maar ze vallen niet samen. Een benzine slurpende auto kan erg veel CO2 uitstoten, maar weinig vervuilende emissies. Hij is dus niet zuinig, maar wel schoon. Daarentegen kan een zuinig voertuig met een dieselmotor in de praktijk wel veel schadelijke stikstofoxiden (NOx) uitstoten.  

World Harmonized Light Vehicle Test Procedure

Gesjoemel of niet: fabrikanten doen er alles aan de uitstoot van CO2 tijdens de toelatingstesten in het laboratorium zo laag mogelijk te krijgen en daarbij de vervuilende stoffen net onder de limiet te houden. Vanaf september 2018 wordt een nieuwe testmethode ingevoerd die een realistischer beeld geeft van de werkelijke uitstoot, de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Daaruit zal blijken dat voertuigen meer brandstof verbruiken en een hogere CO2-waarde hebben dan tot nu toe aangenomen. Naast de nieuwe WLTP-laboratoriumtest komt er ook een nieuwe praktijktest voor schadelijke stoffen: de real driving emissions (RDE-) test. Beide nieuwe testen gaan de productie van zuinige en schonere auto’s een nieuwe impuls geven. Er komen dan roetfilters op benzineauto’s en NOx-katalysatoren (SCR) op diesels en daar varen het klimaat en onze gezondheid wel bij.