Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht RDW

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft per 1 juni 2018 mevrouw drs. M.I. Hamer benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de RDW. Naast haar taak als voorzitter heeft Mariëtte Hamer binnen de RvT politiek en bestuur als aandachtsgebied.

Verbindende kwaliteiten

Gezien haar expertise en ervaring in de politiek en het openbaar bestuur en haar verbindende kwaliteiten is Mariëtte Hamer bij uitstek geschikt voor de functie. De RDW kijkt uit naar de samenwerking en heeft er vertrouwen in dat zij een verbindende en stimulerende bijdrage zal leveren aan de Raad van Toezicht van de RDW.  

Werkzaamheden

Sinds september 2014 is mevrouw Hamer voorzitter en kroonlid van de Sociaal -Economische Raad (SER).  Zij was van 1998 tot 2014 lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid en van 2008 tot 2010 was zij fractievoorzitter.  

Opvolger Pauline Krikke

Mariëtte Hamer volgt mevrouw  P.C. Krikke als voorzitter op. Pauline Krikke is sinds 17 maart 2017 burgemeester van Den Haag. Zij legde haar functie als voorzitter van de Raad van Toezicht van de RDW per 1 januari 2018 neer. Daarna is de wervingsprocedure voor een nieuwe voorzitter gestart.