RDW krijgt pluim van WRR

Onlangs bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport uit over de zelfredzaamheid van burgers. De RDW is daarin genoemd als een goed voorbeeld van hoe je burgers kunt helpen die ten onder dreigen te gaan in een papieren doolhof van boetes en aanmaningen. Ook de Nationale Ombudsman is positief over deze aanpak.

Actief contact zoeken met burgers

De RDW deed samen met het CJIB en Openbaar Ministerie een pilot waarbij burgers (voordat een derde sanctie werd opgelegd) eerst een brief ontvingen met de vraag om contact op te nemen met de RDW. Dit contactmoment was om te voorkomen dat er opeenstapeling van boetes zou ontstaan. Die opeenstapeling eindigde vóór de pilot weleens in een zogeheten ‘gijzeling’ (hierbij wordt iemand dan enige tijd achter tralies gezet als dwangmiddel om te betalen).

Pilot met resultaat

In 47% van de gevallen kwam na deze brief daadwerkelijk contact tot stand. In 23% leidde dit contact tot een aanpassing in het kentekenregister. De kentekenhouders en tussenpersonen gaven aan tevredener te zijn over de werkwijze van de RDW. Ook is er nu een betere samenwerking in de keten, meer voldoening bij RDW-medewerkers, en een zuiverder kenteken- en persoonsregister. Inmiddels is deze werkwijze onderdeel van het reguliere proces.

Eerst informeren, dan waarschuwen en daarna pas boete

Tot voor kort viel er nadat de APK verstreken was, direct een boete op de mat. Veel mensen stelden het keuren van de auto dan alsnog uit, omdat de boete toch al binnen was. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nu pakt de RDW dat anders aan door kentekenhouders anders te informeren. Men krijgt 6 weken voor de APK-vervaldatum een herinneringsbrief. Een dag na de vervaldatum, een dag na het verlopen van de schorsing en na tenaamstelling van een voertuig met een verlopen APK krijgt men een waarschuwingsbrief. Pas wanneer men dan alsnog het voertuig niet laat keuren of de registratie niet laat aanpassen krijgt men een boete. Met al deze maatregelen wil de RDW de mensen die hulp of extra informatie nodig hebben, beter en eerder bereiken. Het doel is het voorkomen van ongekeurde en onverzekerde voertuigen in Nederland. Bovendien probeert de RDW bij het opleggen van boetes meer te kijken naar de beweegredenen en persoonlijke situaties van mensen.   

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dit artikel is gepubliceerd in Document het magazine van de RDW, de RDWijzer (pdf, 1mb). Lees alles over de snel veranderende automotive wereld. Over de experimenteerwet van minister Schultz. Over de Nederlandse APK: veilig en duurzaam. Over de strijd tegen voertuigcriminaliteit. Over cybersecurity. Over het digitaal uitlezen van (import-)auto’s en data-analyse. En waarom zijn motorfietsen zo hot? En hoe helpt de RDW jaarlijks 1 miljoen bellers, mailers en twitteraars?