Tellerfraude

Ondanks dat het manipuleren van kilometerstanden volgens de wet illegaal is, zijn dagelijks tientallen Nederlanders het slachtoffer van tellerfraude. Een voertuig met gehackte kilometerteller leidt gemiddeld tot zo'n duizend euro schade, omdat deze veel duurder is in aanschaf en onderhoud dan te verwachten is op basis van de kilometerstand. In Nederland hebben naar schatting 264.000 personenvoertuigen en lichte bedrijfswagens een teruggedraaide teller (ongeveer 2,7% van het wagenpark).  

Pilot

Een koper kan zich tegen tellerfraude wapenen door de verkoper om een tellerrapport te vragen of zelf de tellerstand te checken op de website van de RDW. Het gratis verstrekken van informatie over tellerstanden is een pilot en duurt een jaar. Na afloop van de pilot wordt gekeken of de maatregel effect heeft gehad. De pilot is onderdeel van een groter pakket maatregelen die het ministerie van IenW en de RDW hebben afgesproken om tellerfraude verder terug te dringen.

Tellerraport

Met het tellerrapport, de tellerstandencheck en de gratis voertuiginformatie kan iedereen die een auto wil kopen controleren of de tellerstand betrouwbaar is.

  • Het tellerrapport bevat een volledig overzicht van alle tellerstanden die bij de RDW geregistreerd zijn en een oordeel of de reeks van tellerstanden logisch is. Alleen de eigenaar van de auto kan een tellerrapport aanvragen. Vraag de eigenaar dus om een tellerrapport - of dat nu een particulier of een bedrijf is.
  • De tellerstandencheck is voor iedereen te bestellen. Met dit product checkt u of de tellerstand op het display past bij de andere geregistreerde standen. U krijgt dan het oordeel logisch, niet logisch of geen oordeel.
  • In de deze link opent in een nieuw vensterOnline Voertuig Informatie kunt u nu al checken of de auto een logische reeks tellerstanden heeft. Op de website deze link opent in een nieuw vensterwww.vraageentellerrapport.nl staat alle informatie nog eens op een rijtje.

Tellerstanden bij importauto’s

Haalt u een auto uit het buitenland? Dan kunt u geen tellerrapport opvragen, omdat andere landen de tellerstanden niet nauwkeurig genoeg registreren. Van Duitse auto’s heeft de RDW kunnen vaststellen dat 10% een teruggedraaide tellerstand heeft en van nog eens 10% bestaat twijfel of de tellerstand klopt. Van auto’s uit andere landen zijn geen gegevens beschikbaar. Sowieso is het verstandig om zelf te controleren of de tellerstand betrouwbaar is.

  • Bekijk de tellerstanden in het onderhoudsboekje of op keuringsrapporten goed. Is de reeks standen onregelmatig of is er geen boekje aanwezig? Dan is dat een indicatie dat er met de tellerstanden geknoeid is. Lijkt een aanbod te goed om waar te zijn, wees dan extra op je hoede.
  • Lees de aankooptips voor voertuigen om te checken of u geen gestolen voertuig koopt.
  • Kijk op de deze link opent in een nieuw vensterveelgestelde vragen voor nog meer informatie.

Strijd tegen tellerfraude

Nederland registreert al vijfentwintig  jaar tellerstanden. Door tellerstanden regelmatig te registreren en met elkaar te vergelijken, valt het op wanneer een teller is teruggedraaid. Daarnaast ondernemen de RDW, samen met de Vereniging Aanpak Tellerstanden, nog meer acties om tellerfraude terug te dringen.

  • In het najaar van 2018 voert de RDW campagne om erkende bedrijven vaker een tellerrapport te laten gebruiken.
  • De RDW doet proeven met het digitaal uitlezen van kilometerstanden bij importauto’s. Die worden in diverse auto-onderdelen digitaal vastgelegd. De RDW verwacht dat voertuigdata steeds vaker uitgelezen gaan worden om de veiligheid en duurzaamheid van auto’s te controleren en waarborgen. Als eerste stap rust de RDW op dit moment zijn keuringsstations met uitleesapparatuur uit.  
  • Met België wisselt de RDW al tellerstanden uit en werkt eraan om deze informatie beschikbaar te krijgen voor Nederlandse burgers. Ook met andere landen wil de RDW een uitwisselingsmethode ontwikkelen.
  • In Europa pleit de RDW voor een gezamenlijke aanpak van tellermanipulatie. Dat doet het door regelmatig onderzoek te doen en daarover te rapporteren, zoals over tellerfraude met importauto’s uit Duitsland. Europa heeft al bepaald dat vanaf 20 mei 2018 de tellerstand bij de APK verplicht in een nationale database opgenomen moet worden. Duitsland is hiermee al gestart.