Vrijwaringsbewijs voor snelle motorboten

Eigenaren die hun snelle motorboot verkopen, krijgen vanaf 1 januari 2018 een vrijwaringsbewijs. Daarmee kunnen ze laten zien dat ze niet meer aansprakelijk zijn voor de boot. Voor personenvoertuigen en andere voertuigen met een kenteken geeft de RDW al een vrijwaringsbewijs af.

Het nieuwe vrijwaringsbewijs maakt deel uit van een pakket aan verbeteringen voor snelle motorboten. Met die maatregelen wil de RDW de rechtszekerheid voor booteigenaren vergroten en de kwaliteit van de geregistreerde boten verbeteren. Zo zijn ook het registreren en overschrijven van een snelle motorboot gedigitaliseerd en makkelijker gemaakt.  

Kosten

De registratiekosten zijn bovendien aangepast. Tot 1 januari was het tarief voor inschrijven én overschrijven 39 euro. Nu kost de eerste registratie 54 euro, overschrijven 29 euro en het registreren van een technische wijziging 15 euro.  

Registratieproces

Als de nieuwe eigenaar zijn of haar boot willen registreren of overschrijven, registreert hij de boot eerst op de RDW-website. De digitale dienst helpt bij het invullen met de juiste schrijfwijze van het merk en het goede aantal posities van bepaalde nummers op de boot. De eigenaar print het formulier uit, gaat daarmee naar het loket van PostNL en betaalt de registratiekosten. Bij een overschrijving krijgt de nieuwe eigenaar een vrijwaringsbewijs dat hij aan de oude eigenaar moet geven. Naast PostNL kunnen ook andere organisaties – onder voorwaarden - een loket voor deze diensten inrichten.  

Voordelen van registratie

Het overschrijven van snelle motorboten is wettelijk niet verplicht. De RDW verwacht dat door de verbeteringen in de processen meer eigenaren bereid zijn hun boot over te laten schrijven. Hiermee wordt bijvoorbeeld opsporing na diefstal eenvoudiger en is duidelijk wie eigenaar van de snelle motorboot is.  

Thuis overschrijven

Gelijktijdig met de verbeterde processen neemt de RDW een modern registratiesysteem in gebruik. Het nieuwe systeem voldoet aan de kwaliteitseisen die de RDW stelt aan de techniek, beschikbaarheid en data. In de toekomst moet het mogelijk worden om thuis een vaartuig te registreren of over te schrijven. Het systeem is zo gebouwd dat zo’n dienst goed te integreren is.  

15 duizend registratiebewijzen

Jaarlijks worden ongeveer 5.000 nieuwe snelle motorboten geregistreerd en 7.500 overschrijvingen gedaan. Samen met onder andere wijzigingen en vervangingen zorgt dit ervoor dat de RDW 15.000 registratiebewijzen voor snelle motorboten per jaar verstuurt.