Controles langs de weg: politie en RDW vullen elkaar aan

De controle van zware voertuigen langs snelwegen is verplicht vanuit de EU. Het politieteam Transport en Milieu Controle (TMC) is hiermee belast. TMC’er Hielke de Haan: "We doen dit samen met de RDW, want zij hebben de juiste technische expertise en middelen."

Wat is de achtergrond van de wegcontroles?

"Vanaf 2018 is het een Europese verplichting om jaarlijks 5% van de zware voertuigen te controleren langs snelwegen. Voor Nederland gaat het dan om 15.000 voertuigen per jaar. Dat halen we nu nog niet, maar we zijn op de goede weg. 'Roadside'-inspecties doen we al ruim 50 jaar. Hiervoor hebben we een speciale mobiele werkplaats waar we voertuigen bijvoorbeeld kunnen wegen en meten. Ook vergelijken we de lading met de vrachtbrief. Er zijn diverse controlepunten bijgekomen zoals rust- en rijtijden, gevaarlijke stoffen en emissies. Voor de roetmetingen hebben we de RDW ingeschakeld, omdat we die niet zelf kunnen. Inmiddels doet de RDW steeds meer, in feite een complete APK1. Zelf neem ik deel aan diverse overleggen die vanuit de RDW georganiseerd worden. Deze gaan over onderwerpen als maten en gewichten van zware voertuigen, ontheffingen en de Regeling voertuigen. Daarbij zijn ook branchepartijen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken."

Hoe bevalt de samenwerking met de RDW?

"De samenwerking loopt goed. We kunnen vertrouwen op elkaars expertise en we vullen elkaar aan. Zo hebben veel van onze mensen geen technische achtergrond om de voertuigen grondig te controleren. De RDW’ers waarmee we samenwerken wel, maar zij hebben geen bevoegdheid om voertuigen te stoppen langs snelwegen. Als er een keuringsstation in de buurt is, gaan sommige voertuigen daarheen voor een nadere controle. Ze kunnen dan nog beter bekeken worden. De laatste jaren hebben we met de RDW een handige verdeling gemaakt in initiële en nadere controles. De eerste controle gebeurt door iemand van TMC. Als deze ergens over twijfelt, dan doet een RDW’er een nadere controle."

Wat komen jullie tegen tijdens de controles? En wat zijn mogelijke gevolgen voor keurmeesters en erkenninghouders?

"Een kwart van de voertuigen is niet in orde en zo’n 10% mag niet verder rijden. Bijvoorbeeld vanwege problemen met de remmen. Als het gaat om de verlichting of zijafscherming, dan mag de chauffeur meestal wel doorrijden naar een werkplaats om de gebreken te laten herstellen. Veel overtredingen hebben trouwens te maken met een te zware belading of met de zekering van de belading. Afhankelijk van het soort overtreding, krijgt de chauffeur of de vervoerder een bekeuring. Als het aantoonbaar is dat een voertuig ten onrechte is goedgekeurd, krijgt de erkenninghouder te maken met een sanctie van de RDW. Denk aan een overmatige speling van de stuurkogel, terwijl de APK-keuring een paar dagen eerder plaatsvond. Maar dit komt niet vaak voor, hoor."

Wat zijn verdere ontwikkelingen?

"Tachograaffraude gaat strenger aangepakt worden. De RDW let daar steeds meer op en wil fraude sneller opsporen. Ik vind het een goede ontwikkeling. Dat geldt ook voor de European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Dit register is bedoeld om zware overtredingen in de transportsector EU-breed aan te pakken."

Lees verder over het ERRU en de unit TMC in het Document vakblad APK Keurmeester (pdf, 1mb).