WLTP: de nieuwe richtlijn voor emissie, verbruik en actieradius

De WLTP is een nieuwe wereldwijde richtlijn van de deze link opent in een nieuw venster UNECE die de standaard beschrijft voor het bepalen van voertuigemissies, brandstofverbruik en elektrisch bereik van lichte voertuigen. De WLTP is de opvolger van de New European Driving Cycle (NEDC) die nog stamt uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. Destijds was de NEDC een instrument voor de auto’s die nog in hoge mate mechanisch waren en bovendien niet bedoeld voor het meten van brandstofverbruik. Voor hedendaagse auto’s vol filters, batterijen, katalysatoren en software geeft de WLTP een representatiever beeld over met name het energieverbruik, uitstoot en bereik van elektrische auto’s. In registers van de RDW worden de eerder gebruikte NEDC-gegevens sinds september 2017 langzaam vervangen door de gegevens op basis van de WLTP.

WLTP en de RDW

Voor het halen van de klimaatdoelen is het belangrijk dat het meten van emissies, verbruik en bereik van een auto gestandaardiseerd zijn. Op basis van gegevens die zich goed laten vergelijken kunnen consumenten het beste hun beslissing nemen bij de aanschaf en gebruik van een auto. Nationale overheden kunnen hiermee bepalen hoe zij de klimaateffecten door een auto willen belasten. Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen maar ook aan de zekerheid van consumenten heeft de RDW heeft zich vanaf het begin sterk gemaakt voor de WLTP. De politieke druk, met name door het Europese Parlement, maakte de behoefte aan gestandaardiseerde gegevens van het werkelijke brandstofverbruik steeds groter. Ook het dieselschandaal heeft daar aan bijgedragen.

Bereik elektrische voertuigen

Van alle zogeheten BEV's (Battery Electric Vehicles) wordt het bereik gemeten door middel van de WLTP-richtlijn. Hiervoor was dat nog niet verplicht en mochten fabrikanten het bereik op basis van de NEDC communiceren. Hierdoor is onder meer een verschil in actieradius in de aankoopfolder en in de praktijk te verklaren. Daarnaast spelen uiteraard rijstijl, gebruik van zaken als verwarming en airco en weersomstandigheden een rol bij het bereik van een elektrische auto. Ook de uitvoering van een type auto heeft hier effect op. Wanneer een type auto bijvoorbeeld zwaarder wordt uitgerust – denk hierbij aan 5-deuren of een breder bandentype – vraagt dat meer van een batterij dan een lichtere uitvoering. De actieradius van een elektrische auto kunt u nakijken in de deze link opent in een nieuw venster RDW kentekencheck (onder tabblad Motor & Milieu).

Financiële voordelen voor schonere en zuinigere auto’s

 De overheid wil het bezit en het gebruik van schonere en zuinigere auto’s financieel interessanter maken. Bijvoorbeeld via de heffing van BPM of door een fijnstoftoeslag op auto’s die minder goed zijn voor het klimaat en/of onze gezondheid. De RDW houdt in zijn kentekenregister van elk type auto onder meer de CO2- en roetuitstoot bij. De Belastingdienst maakt gebruik van deze gegevens en bepaalt de uiteindelijke heffing.


Het verschil tussen schoon en zuinig

Een zuinige auto verbruikt weinig brandstof. Daarom stoot zo’n auto minder koolstofdioxide (CO2) uit en dat is beter voor het milieu. Een schone auto stoot minder schadelijke stoffen uit. Denk aan fijnstof (PM), stikstofoxiden (NOx), koolwaterstof (HC) en koolmonoxide (CO). Minder van dit soort stoffen is beter voor onze gezondheid. Zeker in de stedelijke gebieden is de luchtkwaliteit een groot zorgpunt. De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) draagt bij aan de opwarming van de aarde, maar heeft geen effect op de luchtkwaliteit in onze steden.

Dit nieuwsbericht is aangepast op 23 december 2019.