Wat is de WLTP?

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) is een nieuwe mondiaal geharmoniseerde testprocedure voor het meten van de uitstoot van CO2 met daaraan direct gekoppeld het brandstofverbruik en de verontreinigende uitlaatgassen van personenvoertuigen. Daarnaast bepaalt het ook het energiegebruik en de range van elektrische auto’s. Zo hoeft de auto-industrie maar één keer het voertuig te ontwikkelen en typegoedkeuren en zijn auto’s wereldwijd te vergelijken. De WLTP is de opvolger van  de New European Driving Cycle (NEDC) die nog stamt uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. Destijds was de NEDC een goed instrument voor de toenmalige auto’s die nog in hoge mate mechanisch waren. De NEDC was aanvankelijk niet bedoeld voor het meten van brandstofverbruik. Voor hedendaagse auto’s vol filters, katalysatoren en software en steeds striktere luchtkwaliteit- en klimaatdoelen geeft de WLTP een  representatiever beeld over met name het brandstofverbruik.

Waarom WLTP?

Voor het halen van de klimaatdoelen zijn zuiniger auto’s nodig, die dus minder CO2 uitstoten. Door politieke druk, met name door het Europese Parlement, werd de behoefte aan een verbeterde test die een reëler beeld geeft van het werkelijke brandstofverbruik steeds dringender. De eerste stappen voor de ontwikkeling van de WLTP zijn gezet in 2009. Omdat de auto-industrie wereldwijd opereert, is de WLTP bij het wereldforum voor voertuigen (WP.29) van de  UNECE bij de Verenigde Naties (VN) in Geneve ontwikkeld. De RDW is daar vanaf het begin bij betrokken geweest en heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van deze nieuwe testprocedure. Daarnaast zijn ook andere experts betrokken geweest van diverse landen, NGO’s en de auto-industrie wereldwijd. Ook de Europese Commissie was een actieve speler.

WLTP en RDE

De WLTP-procedure is een laboratoriumtest met name gericht op brandstofverbruik. Om het brandstofverbruik van verschillende voertuigen te kunnen vergelijken is zo’n in detail vastgelegde laboratoriumtest nodig. Voor controle op vervuilende emissies is juist een in detail vastgelegde laboratoriumtest minder effectief, Hiervoor wordt daarom aanvullend nog een praktijktest gedaan onder ‘normale’ rijomstandigheden op de weg. Deze praktijktest heet de Real Driving Emission-test (RDE).  

Hoe zit het ook alweer met het verschil tussen schoon en zuinig?

Een zuinige auto verbruikt weinig brandstof. Daarom stoot zo’n auto minder koolstofdioxide (CO2) uit en dat is beter voor het klimaat. Een schone auto stoot minder schadelijke stoffen uit. Denk aan fijnstof (PM), stikstofoxiden (NOx), koolwaterstof (HC) en koolmonoxide (CO). Minder van dit soort stoffen is beter voor onze gezondheid. Zeker in de stedelijke gebieden is de luchtkwaliteit een groot zorgpunt. De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) draagt bij aan de opwarming van de aarde, maar heeft geen effect op de luchtkwaliteit in onze steden.

WLTP in de hele EU

De WLTP wordt  in de hele Europese Unie gelijktijdig ingevoerd.  Sinds 1 september 2017 is de WLTP  verplicht voor nieuwe voertuigtypen en -uitvoeringen. Sinds 1 september 2018 is de WLTP verplicht voor alle nieuw verkochte personenauto’s met uitzondering van zogeheten restantvoorraden die maximaal een jaar doorloopt. Dus met ingang van uiterlijk 1 september 2019 zullen alle nieuw verkochte personenauto’s beschikken over CO2- en brandstofverbruik zoals vastgesteld met de WLTP.