WOK-status niet meer in open voertuigdata

Vanaf 1 juli 2018 biedt de RDW in de open voertuigdata niet meer de actuele WOK-status aan. Daarmee wil de RDW tegengaan dat de historie van WOK-statussen gebruikt wordt om het schadeverleden van een voertuig weer te geven. Door op deze manier schade-informatie te verzamelen wordt de consument misleid.

De status ‘Wachten op keuring’ (WOK) wordt toegekend als een voertuig niet meer aan de permanente eisen voldoet. Dit komt voor bij lichte en zware schade aan het voertuig, maar bijvoorbeeld ook bij een uitlaat die teveel geluid maakt, bij ruitfolie die de zichtbaarheid te veel vermindert of bij opgevoerde bromfietsen. Verzekeraars, politie en RDW kunnen een WOK-status toekennen. Het voertuig mag pas weer op de openbare weg komen als het door de RDW is goedgekeurd.  

Schadeverleden

In de praktijk gebruiken organisaties en bedrijven de historie van WOK-statussen om het schadeverleden van een voertuig weer te geven. Dat doen ze door zelf dagelijks de actuele WOK-status te registreren en als schadeverleden te presenteren. Volgens de RDW is dit inhoudelijk niet juist. Een WOK-status hoeft immers niet te betekenen dat er sprake is van schade. Deze manier van informatie presenteren kan de consument op het verkeerde been zetten.  

Reden voor keuring

De RDW denkt na over een oplossing om onderscheid aan te brengen in de diverse types WOK. Die moeten meer duidelijkheid geven over de reden waarom het voertuig gekeurd moet worden. Vanaf dat moment kunnen die statussen weer als open data aangeboden worden. Tot die tijd staat in het veld ‘WOK’ in de open voertuigdata staat vanaf 1 juli een standaardtekst.  

OVI en RDW-app

Op de website van de RDW, www.rdw.nl, en in de RDW voertuigapp is de actuele WOK-status nog wel te zien. In deze toepassingen kunnen alleen enkelvoudige kentekens bevraagd worden, die bovendien niet geautomatiseerd bevraagd en opgeslagen kunnen worden. Om verwarring te voorkomen krijgt dit gegeven de naam “Verbod om te rijden over de weg.”