Zo draagt slim parkeren bij aan minder uitstoot

We streven naar schone en zuinige auto’s die zo min mogelijk brandstof verbruiken en schadelijke stoffen uitstoten. Het is de kabinetsambitie dat 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn. Maar ook nu al kan het gebruik van auto’s vaak slimmer en duurzamer. Het Nationaal Parkeer Register dat door de RDW wordt beheerd, zorgt voor minder onnodige uitstoot.

Parkeerautomaat

Niet meer zoeken naar een parkeerplek scheelt tijd, ergernis én CO2.

De RDW beheert het Nationaal Parkeer Register (NPR): de database van alle betaalde parkeerplekken, carpoolplaatsen en P+R-locaties. Als we die koppelen aan de actuele bezetting, kunnen partijen als TomTom en Google deze informatie verwerken in hun systemen. Zo kunnen automobilisten snel en efficiënt een parkeerplaats vinden. Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, verbetering van de luchtkwaliteit en minder brandstofkosten voor de consument. Ook verhoogt het de veiligheid op de weg, omdat weggebruikers minder lang zoekend om zich heen kijken.  

Toekomstige ontwikkelingen

Op dit moment zijn de actuele beschikbare plekken bij de parkeergarages van Q-Park en P1 ontsloten. Binnenkort volgen een aantal P+R-gebieden van de NS en andere exploitanten. Voor de gemeenten Utrecht en Alkmaar worden de milieuzones en verblijfsrechten al langere tijd in het NPR bijgehouden. Het zou mooi zijn als op termijn ook de milieuzones van de andere gemeenten in het register kunnen worden ontsloten. Een automobilist weet dan van tevoren of hij wel of niet een stad in mag.  

In de toekomst wordt bovendien het bedrag dat je betaalt om te parkeren ook bepaald door de brandstof van je auto. In het regeerakkoord staat dat er gedifferentieerde parkeertarieven komen: bestuurders van schone auto’s - elektrische of waterstofauto’s - betalen dan minder parkeergeld dan bestuurders met een auto op fossiele brandstof.  

Delen van open data

De RDW heeft delen van zijn eigen registers toegankelijk gemaakt als open data [link naar opendata.RDW.nl]. Deze data kunnen vrij worden gebruikt in andere applicaties. De markt heeft zo de kans om op basis van de betrouwbare gegevens eigen producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat om gegevens die niet privacy-, fraude- of concurrentiegevoelig zijn. De bron van de voertuiggegevens is het kentekenregister van de RDW: de Basisregistratie Voertuigen. Dit zijn onder andere de algemene gegevens van het voertuig, verbruiks- en milieudata en de historie van de toelatings- en tenaamstellingdatum van het voertuig.