Controle van 'zware jongens'

ADR is de afkorting van het internationale verdrag dat het transport van gevaarlijke chemische stoffen over de weg regelt. Deze stoffen, die schadelijk zijn voor mens en milieu, worden meestal vloeibaar of gasvormig in tankwagens vervoerd. Hierbij gelden kritische eisen voor wat betreft druk en/of temperatuur.

Onder druk presteren

Speciale inspecteurs van de RDW controleren nieuwe tanks vanbinnen en vanbuiten, met extra aandacht voor de lasnaden. Corrosie speelt een rol bij gebruikte tanks, die elke zes jaar worden onderzocht. De tanks, met een inhoud van minimaal 1.000 tot maximaal 65.000 liter, mogen immers niet exploderen of gaan lekken.  

112

De afkorting ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’. De eisen worden elke 2 jaar aangescherpt. Nieuwe ontwikkelingen zijn de digitale vrachtbrief en eCall, het automatisch bellen van 112 bij dreigende calamiteiten.  

Meer lezen

Lees het artikel in het magazine RDWijzer. Bekijk het indrukwekkend beeld van de controle van een tankwagen voor gevaarlijke, chemische stoffen. Deze uitgave staat vol innovaties en andere ontwikkelingen waarmee we in de mobiliteitssector te maken krijgen, zoals 3D-printen van voertuigonderdelen, btw-fraude, en auto’s die op zonne-energie rijden.