Advies RDW

Met het advies richt de RDW zich op alle (elektrische) voertuigen, zoals stepjes en scootmobielen. De RDW gaat in het advies in op de voertuigtechnische aspecten van de verkeersveiligheid van deze voertuigen. Andere factoren die de verkeersveiligheid beïnvloeden, zoals de plaats van het voertuig in het verkeer, gebruikseisen (o.a. helmplicht) en de eisen de worden gesteld aan de bestuurder (o.a. rijbewijs) komen niet aan de orde in het advies.  

De RDW vindt dat de huidige onderverdeling van lichte elektrische voertuigen aan herziening toe is. Die verdeling leidt ertoe dat voertuigen, die qua ontwerp en gebruik vergelijkbaar zijn, aan verschillende eisen moeten voldoen. En dat er op verschillende manieren toezicht op wordt gehouden. Een algemeen kader voor toelating en gebruik van lichte voertuigen op basis van bijvoorbeeld massa, snelheid, gebruik en risicoanalyse zou dit bezwaar kunnen wegnemen.

Voortgang

Inmiddels is het deze link opent in een nieuw vensterrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Het advies is een bijlage bij kamerstukken over de voortgang van de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Dat is op 13 juni besproken in de Kamer.