Duurzaamheid en nul-emissie

De toegenomen belangstelling voor de elektrische auto, en het groeiende aanbod daarvan, geeft mede aan dat duurzaamheid en het terugdringen van uitstoot van schadelijke stoffen steeds belangrijker worden.

Efficiënt gebruik grondstof­fen

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in de samenleving. Nieuwe generaties voeren de druk op voor snellere implementatie. Er is vooruitgang in efficiënt gebruik van grondstof­fen en veel aandacht voor hergebruik. De mobiliteitssector investeert grootschalig in elektrische aandrijving en verduurzaming van de productie.

Schone energie en nul-emissie

De leefbaarheid van steden verbetert, bijvoorbeeld dankzij milieuzones. Fossiele brandstoffen krijgen steeds meer een negatief imago en de ontwikkelingen zijn steeds meer gericht op schone energie en nul-emissie. Grootschalige investeringen in elektriciteits­netwerken en de laad-/vulinfrastructuur zijn langdurig noodzakelijk.

Kansen RDW

Verdere ontwikkeling van Europese wet en regelgeving rond duurzaamheid biedt kansen voor de RDW. Ook nationaal wordt de RDW door overheid en burgers een aanzienlijke rol toegedicht in de verduurzaming. Nieuwe technologieën raken een groot deel van de taken en processen van de RDW. De RDW zet fors in op de eigen vergroening, zoals van gebouwen, het voertuigpark en eigen processen.

Meer trends

Voor meer ontwikkelingen die de RDW op zich af ziet komen, bekijk het Document magazine (pdf, 764kb).