Gevolgen maatschappelijke polarisatie voor de RDW

Voor- en tegenstanders staan tegenwoordig nadrukkelijker tegenover elkaar. En als je het ergens niet mee eens bent, dan laat je dat luid en duidelijk horen. De maatschappij polariseert verder. 

Afnemend vertrouwen

Groeiende inkomensverschillen zetten verhoudingen tussen groepen burgers onder druk. En het vertrouwen in de overheid kabbelt wereldwijd af. Nationale belangen staan haaks op de noodzaak tot internationale aanpak van problemen als veiligheid en klimaatverande­ring. De invloed van China heeft gevolgen voor samenwerking tussen landen en regio’s. Sociale media en ‘fake news’ hebben soms als doel te saboteren en te polariseren. Voor-en tegenstanders van issues gaan elkaar feller te lijf.

Privacybescherming

Discussies over de bescherming van privacy en het borgen van (digitale) veiligheid door de overheid worden dringender. Uitingen van onvrede worden heftiger. China neemt grote stappen in de transitie naar nieuwe vormen van mobiliteit.

Persoonlijke aandacht

Klanten zijn mondiger, veeleisender en willen meer persoonlijke aandacht en maatwerk in de dienstverlening. Burgers eisen transparantie over de gegevens die de RDW van hen vastlegt en met wie de RDW deze uitwisselt. De ontwikkelingen in China raken de gehele automotive wereld.

Meer trends

Voor meer ontwikkelingen die de RDW op zich af ziet komen, bekijk het magazine.