Jaarverslag 2018: veiligheid voorop bij vernieuwingen in de mobiliteit

De economische groei is te merken bij de RDW. 2018 was weer een druk jaar, met meer kentekenkaarten, steekproeven en keuringen. Ook zijn meer dan 900.000 nieuwe voertuigen ingeschreven in het kentekenregister. In financieel opzicht is 2018 voor de RDW positief verlopen. De omzet in 2018 was 2,3% hoger dan in 2017 en kwam uit op ruim 235 miljoen euro. De tarieven zijn in 2018 niet verhoogd. Het nettoresultaat over 2018 was 6,7 miljoen euro. De financiën van de RDW zijn daarmee stabiel.

Kwetsbaarheid in verkeer

In september 2018 werd Nederland opgeschrikt door het ongeval met de elektrische bakfiets Stint. In 2011 heeft de RDW voor dit voertuig een testrapport afgegeven. Dit tragische incident kleurde ook het jaar van de RDW en zijn medewerkers. Directeur Bedrijfsvoering Baelde: ‘Het ongeval heeft ons diep geraakt. Het toont weer aan hoe kwetsbaar we zijn in het verkeer. We proberen veiligheid te vatten in keuringseisen en testen, maar er blijft altijd een risico. Veiligheid is een dynamisch proces. We helpen het ministerie van IenW waar mogelijk bij het maken van scherpere regels.’ Op verzoek van het ministerie heeft de RDW geadviseerd over de herziening van het kader voor toelating van bijzondere bromfietsen. In 2019 wordt hieraan verder gewerkt.  

De ontwikkelingen in de mobiliteit volgen zich razendsnel op. Hoe maakt voertuigautoriteit RDW deze vernieuwingen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid mogelijk? Ook dat komt uitgebreid aan bod in het jaarverslag over 2018.  

Duurzame mobiliteit

Sinds 2018 is milieu een strategisch thema van de RDW. Van Ravestein: ‘We doen bij de RDW al veel op het gebied van milieu. Denk aan onze inzet tijdens het dieselschandaal, de RDE-test om de CO2-uitstoot en schadelijke stoffen te meten en onze aandacht voor microplastics in autobanden. Of aan het gebruik van onze data bij milieuzones en slim parkeren. We gaan dit in de toekomst nadrukkelijker uitdragen. Zo gaan we in overleg met het ministerie een brede milieuagenda opstellen voor de komende jaren. Want we kunnen met onze kennis en  kunde nog actiever bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en Parijs.’  

Vernieuwingen in de mobiliteit

De ontwikkelingen in de mobiliteit gaan de wettelijke taken van de RDW sterk beïnvloeden, zoals de APK en typegoedkeuring. De RDW spant zich op tal van manieren in om vernieuwingen in de mobiliteit te faciliteren en te stimuleren. Een greep uit de lopende projecten:

  • Samen met het CBR ontwikkelt de RDW een ‘rijbewijs’ voor de zelfrijdende auto. Hierbij is het menselijk gedrag het uitgangspunt. Als het voertuig alle bestuurderstaken overneemt, moet aangetoond worden dat het voertuig de taken van een bestuurder veilig en correct overneemt en ook een juiste inschatting maakt van de bewegingen in de omgeving. Het leverde de RDW in 2018 een nominatie op als finalist bij de Automotive Innovation Awards.
  • De RDW werkt aan een nieuwe methodiek om de robuustheid van software in voertuigen te kunnen beoordelen, het Vehicle Safety & Security Framework. Het raamwerk bestaat uit zo’n 500 softwarestandaarden, van ontwerp tot gebruik van het voertuig. Het beoordeelt onder andere de cyberveiligheid, functionele veiligheid, data operations, maar bijvoorbeeld ook privacy. In 2018 zijn bij fabrikanten wereldwijd leeraudits gehouden.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stimuleert de aanwezigheid en het verantwoord gebruik van rijhulpsystemen (Advanced driver-assistance systems, ADAS). De RDW verkent de wenselijkheid van een centrale registratie van in voertuigen aanwezige ADAS, en hoe deze informatie moet worden verzameld en verstrekt. Hiervoor is onder meer uniformiteit in naamgeving en werking van rijhulpsystemen noodzakelijk. Momenteel zijn er nog veel verschillen per merk.